Tentoonstellingen Archive - Pagina 2 van 8 - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Ernest Mancoba en Sonja Ferlov

vrijdag 27 jan 2023 t/m zondag 14 mei 2023

Deel:

Tentoonstelling
Je est un autre
Ernest Mancoba en Sonja Ferlov

In een intiem overzicht van 60 schilderijen en sculpturen brengt het Cobra Museum het werk samen van de Zuid-Afrikaanse beeldhouwer en schilder Ernest Mancoba (1904-2002) en de Deense beeldhouwer Sonja Ferlov (1911-1984). Beiden waren betrokken bij de oprichting van de Cobra-beweging in Denemarken, zij het aan de zijlijn.

Ernest Mancoba, Zonder titel, 1950, Museum Jorn, Silkeborg, c/o Pictoright 2023 Olie på lærred. 35 x 27 cm

Kluizenaars
De levensverhalen van Ferlov en Mancoba zijn meeslepend en hadden een grote impact op hun kunst. Hun interraciale relatie was uniek in die tijd waardoor ze veel tegenwerking en racisme ervoeren. Een groot deel van hun leven brachten ze door als bijna-kluizenaars van de maatschappij, voornamelijk met elkaar. Door deze nauwe relatie bleven hun artistieke werken ontegenzeggelijk individueel, maar het werk van de een beïnvloedde dat van de ander. Het paar hield er dezelfde overtuigingen op na, waaronder de rol die kunst moet spelen om de mensheid samen te brengen op gemeenschappelijke grond. Deze tentoonstelling laat zien hoe al deze verschillende aspecten hun kunst beïnvloedde.

Zaaloverzicht Ferlov en Mancoba, foto Peter Tijhuis

Je est un autre
Hun isolement betekende echter niet dat ze onverschillig werden tegenover de samenleving. Hun bezorgdheid over maatschappelijke onenigheid leek hun kunst juist te motiveren, zoals te zien in Ferlov’s “Mask and Figure” (1977-84) en Mancoba’s kota-achtige schilderijen.

Mancoba en Ferlov citeerden de negentiende-eeuwse Franse dichter Arthur Rimbaud “Je est un autre” , wat Mancoba vertaalde als “Ik is een ander”. Rimbauds grammaticale fout om est (is) te gebruiken in plaats van suis (ben) is poëtische opzet. Mancoba en Ferlov hebben het mogelijk geïnterpreteerd als symbool dat het onmogelijk is om daadwerkelijk de ander te zijn, maar dat men het wel moet proberen. Het is de boodschap die zij aan de wereld wilden meegeven: wij hebben geleden, maar wij houden hoop dat de mensheid een manier kan vinden om het lijden tot een minimum te beperken.

Zaaloverzicht Ferlov en Mancoba, foto Peter Tijhuis

Cobra Pakt uit! – elk laatste weekend van de maand
Elk laatste weekend pakt het museum uit met een levendig programma van rondleidingen, workshops en meer. Houd de website in de gaten voor het programma.

Parijs
Ernest Mancoba kwam vanuit Zuid-Afrika in 1938 naar Parijs om te studeren. Hij had leren houtsnijden op een missionaire school, waar zijn talent was opgevallen. Mancoba begreep echter dat zijn kansen als zwarte Afrikaan in zijn gekoloniseerde thuisland beperkt waren. Sonja Ferlov groeide op in een welgesteld gezin in Denemarken en volgde verschillende kunstnijverheidsscholen, waar ze bevriend was met kunstenaars als Richard Mortensen en Ejler Bille. Ook maakte ze deel uit van de surrealistische Deense kunstenaarsvereniging Linien (1934-39) en werkte mee aan het gelijknamige tijdschrift. In 1936 verhuisde ze naar Parijs, waar ze bevriend raakte met kunstenaars als Alberto Giacometti, Joan Miró en Max Ernst.

Mancoba en Ferlov ontmoetten elkaar in Parijs, kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Ze maakten deel uit van dezelfde vriendenkring en werden al snel geliefden.
De oorlog bracht hen zowel trauma’s als onverwacht geluk. Mancoba werd voor vier jaar geïnterneerd in twee krijgsgevangenenkampen. In het transportkamp van Drancy werd hij geconfronteerd met een schokkende mate van geweld, waaronder gevangenen die zich gewelddadig tegen elkaar keerden. Maar in St. Denis, een gevangenis voor niet-strijders, kregen ze toestemming om te trouwen waarbij een Duitse soldaat hen heimelijk fotografeerde op hun trouwdag en de afdrukken schonk.

De oorlog had een grote invloed op het werk van Ferlov. Het spontane en snelle maakproces van haar eerdere surrealistische werken maakte plaats voor bedachtzaam beeldhouwen – of zoals zij het omschrijft, een manier om orde in de chaos te scheppen. Voortaan bestaat haar beeldhouwproces uit overpeinzingen waarin haar gedachten langzaam vorm krijgen in het beeldhouwwerk. Het enige grote werk dat Ferlov tijdens en na de oorlog maakte was “Skulptur” (1940-46), dat ook in de tentoonstelling is opgenomen.

Sonja Ferlov, Compositie, 1938, olieverf op doek, 34.6 x 27.6 cm, collectie Cobra Museum voor Moderne Kunst c/o Pictoright 2022
Sonja Ferlov, Compositie, 1938, olieverf op doek, 34.6 x 27.6 cm, collectie Cobra Museum voor Moderne Kunst c/o Pictoright 2022

Kattinge
In 1947 verlieten Ferlov en Mancoba samen met hun één jaar oude zoontje het door oorlog verscheurde Parijs en vestigden ze zich in het Deense Kattinge. Ze zouden daar vijf jaar blijven. Hoewel hun verblijf van relatief korte duur was, had het een enorme invloed op hun leven en kunst. Mancoba ontdekte de fresco’s van Deense middeleeuwse kerken naast andere Scandinavische invloeden. Mogelijk hebben de fresco’s Mancoba geïnspireerd om te gaan schilderen. In deze tentoonstelling worden een aantal van zijn schilderijen en tekeningen uit deze tijd samengebracht, waarvan sommige al decennia niet of zelfs nooit eerder geëxposeerd zijn. Zo is ‘Untitled’ (1950/51), uit een privécollectie, sinds de jaren zeventig niet meer tentoongesteld. Mancoba leek gretig gebruik te maken van kleur en testte de intensiteit en de textuur van de verf.

In 1948 werden Ferlov en Mancoba uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse tentoonstelling van Høst. Daar ontmoetten zij de Deense avant-garde en de kunstenaars die met Cobra (1948-1951) zouden worden geassocieerd, waaronder Karel Appel, Constant en Corneille. Ze werden lid van de vereniging in 1949, maar dat jaar viel Høst uiteen door onherstelbare onenigheid, waarbij het de avant-garde niet lukte om hun meningsverschillen over de richting van kunst bij te leggen. Mancoba en Ferlov raakten vervreemd van de groep.

Hoewel ze bij verschillende verenigingen te gast waren, kregen ze nooit het lidmaatschap aangeboden. Aangezien verenigingen het belangrijkste platform waren voor expositie en verkoop in Denemarken, had dit gevolgen voor het levensonderhoud van de familie als kunstenaars. Hun artistieke isolement, de intolerantie over de etniciteit van Mancoba en de bezorgdheid over de scholing van hun zoon Wonga motiveerden de familie uiteindelijk om terug te keren naar Frankrijk.

Rijk geillustreerde catalogus
De tentoonstelling Je est un autre. Ernest Mancoba en Sonja Ferlov is onderdeel van het jubileumjaar Cobra 75 en vormt samen met de tentoonstellingen Wij kussen de aarde. Deense moderne kunst 1934-1948 en Becoming Ovartaci een drieluik over Deense moderne kunst. Bij deze drie tentoonstellingen verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus samengesteld door de gastconservatoren en tweetalig (Nederlands en Engels) uitgegeven door Waanders Uitgevers. Het boek Wij kussen de aarde is o.a. verkrijgbaar in de museumshop van het Cobra Museum.

Gast-conservator Winnie Sze
Winnie Sze is als zelfstandig conservator gestationeerd in Kaapstad. Tijdens haar fellowship bij het Van Abbemuseum in Eindhoven onderzocht ze de relatie van Ernest Mancoba met de Cobra-kunstenaars. Sze heeft diepgaande interesse in een bredere benadering van de visuele kunst en focust zich in Zuid-Afrika op sociaal-georiënteerde, creatieve samenwerkingsverbanden. Sze studeerde kunstgeschiedenis aan de University of British Columbia (Vancouver, Canada) en bestierde voorheen een project-locatie voor hedendaagse kunst in Londen.

Viering Cobra 75
In 2023 is het 75 jaar geleden dat de revolutionaire Cobra-beweging werd opgericht in Parijs. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen viert dit jubileumjaar met een groots tentoonstellingsprogramma. Cobra (1948-1951) was een internationale beweging van jonge, vooruitstrevende kunstenaars die kleurrijke, expressief-spontane kunst maakten. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veroorzaakten zij een revolutie: een doorbraak in de moderne kunst die tot op de dag van vandaag doorwerkt in kunstopvattingen en kunstuitingen. De naam Cobra is een samenstelling van: Copenhagen, Brussel en Amsterdam. De hoofdsteden waar de oprichters van deze kunstenaarsgroep vandaan kwamen. Zo kwam Jorn uit Denemarken, Dotremont en Noiret uit België, Appel, Corneille en Constant uit Nederland. Naast deze grote namen maakt het Cobra Museum zich sterk voor een inclusieve benadering van de Cobra-beweging en rekt met regelmaat de traditionele Cobra-canon op. In 2019 was er bijvoorbeeld een grote tentoonstelling “Nieuwe Nuances” speciaal gewijd aan vrouwelijke kunstenaars in en rondom Cobra.

Met dank aan
Het jubileum programma Cobra 75 is mede mogelijk gemaakt door onze partners en genereuze steungevers. We bedanken in het bijzonder de gemeente Amstelveen, VriendenLoterij, Trebbe, BPD, Rabobank Amstel & Vecht, Hizkia, Prins Bernhard Cultuurfonds, Ny Carlsberg fondet, Ambassade van Denemarken, KEIM en de Cobra Business Club.

Activiteit/workshop
13 mei: gesprek over moeder- en ouderschap in de kunsten

Sonja Ferlov Mancoba

Wij kussen de aarde

vrijdag 27 jan 2023 t/m zondag 14 mei 2023

Deel:

Tentoonstelling
Wij kussen de aarde
Deense moderne kunst 1934-1948

Vanuit Deense musea zijn er 100 kunstwerken naar Amstelveen gereisd, topstukken uit hun nationale collecties. In deze tentoonstelling krijg je een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Deense kunst in de voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog tot aan de Cobra-beweging in 1948. In dit Cobra jubileumjaar geeft het Cobra Museum inzicht in de Deense invloeden op de kunstenaars uit de Cobra-beweging.

In het eerste deel van de tentoonstelling is het ontstaan van de Deense abstract-surrealistische kunst in de jaren dertig te zien. Hierbij speelden het kunstenaarscollectief Linien (“de lijn”) dat in 1934 werd opgericht en het gelijknamige tijdschrift een leidende rol.

Zaaloverzicht Wij kussen de aarde, foto Peter Tijhuis

Het tweede deel van de tentoonstelling spitst zich toe op één van de meest radicale Deense kunstenaarscollectieven: Helhesten (1941 – 1944), met eveneens een gelijknamig tijdschrift (‘het hellepaard’). Helhesten werd geïnitieerd door Asger Jorn. Onder de vele andere betrokken kunstenaars waren Ejler Bille, Henry Heerup, Carl-Henning Pedersen en Else Alfelt. Tijdens de Duitse bezetting in Denemarken hadden de Deense kunstenaars relatief weinig last van censuur of andere beperkingen. In tegenstelling tot Nederland en België konden zij tot 1943 kunst maken en tentoonstellen zonder zich zorgen te maken over de gevolgen. De bezetting, de afzondering van het buitenland en de hechte samenwerking tussen de kunstenaars in het kunsttijdschrift Helhesten vormden een snelkookpan waarin de Deense kunst het vooroorlogse surrealisme veranderde in een spontaan-abstracte en zeer sociaal bewogen kunst.

Zaaloverzicht Wij kussen de aarde, foto Peter Tijhuis

De kunst van Helhesten was één van de grote wegbereiders van de latere Cobra-kunst: veel van de Helhesten-kunstenaars waren vanaf het begin bij Cobra betrokken. De ontwikkelingen in de Deense kunst tussen het einde van de oorlog en het begin van Cobra staan centraal in het laatste deel van de tentoonstelling.

Zaaloverzicht Wij kussen de aarde, foto Peter Tijhuis

Voorloper Cobra
In de jaren 1934-1948 ontwikkelde zich een spontane, abstracte kunstvorm die uniek was voor Denemarken en later een belangrijke wegbereider zou zijn voor de Cobra-beweging (1948-1951). De kunstenaars die Cobra begonnen kwamen uit Nederland, België en Denemarken. De Nederlandse en Belgische kunstenaars waren relatief jong, in tegenstelling tot de Deense kunstenaars die gemiddeld tien à vijftien jaar ouder waren. Zij hadden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog al een artistieke ontwikkeling doorgemaakt en veel kunst tentoongesteld. Daarmee hadden ze een grote invloed op de jongere generatie Cobra-kunstenaars. Nog niet eerder werd een tentoonstelling buiten Denemarken aan dit onderwerp gewijd. Wij kussen de aarde doorbreekt bovendien de traditionele canon van de kunstgeschiedenis en toont ook vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars die in de conventionele Deense en internationale kunstgeschiedenis vaak genegeerd werden, zoals Else Alfelt, Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen en Elsa Thoresen.

Catalogus in de museum shop
Deze tentoonstelling is onderdeel van het jubileumjaar Cobra 75 en vormt samen met de tentoonstellingen Je est un autre. Ernest Mancoba & Sonja Ferlov en Becoming Ovartaci een drieluik over Deense moderne kunst. Bij deze drie tentoonstellingen verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus samengesteld door de gastconservatoren en tweetalig (Nederlands en Engels) uitgegeven door Waanders Uitgevers. Het boek Wij kussen de aarde is o.a. verkrijgbaar in de museumshop van het Cobra Museum.

Cobra Pakt uit! – elk laatste weekend van de maand
Het museum pakt uit met een levendig programma van rondleidingen, familieworkshops en meer. Houd de website in de gaten voor het programma.

Henry Heerup, Zonder titel, ongedateerd, de Helle en Finn Poulsen Collection. Foto: Ralf T. Søndergaard, c/o Pictoright 2023

Titel – citaat Heerup
De titel van de tentoonstelling verwijst naar een citaat van Deens beeldhouwer en schilder Henry Heerup uit 1944, waarin hij pleit voor het afschaffen van sokkels om beeldhouwwerken op tentoon te stellen. Deze zouden kunst en beschouwer in de weg staan en de drempel letterlijk verhogen om van kunst te genieten. Heerup wilde kunst dichterbij het volk brengen en stelde zijn werken direct op het gras en de aarde tentoon: hij kuste de aarde (hij schrijft: “Vi Kysser Jorden” – “Wij Kussen de Aarde”).

 

Zaaloverzicht Wij kussen de aarde, foto Peter Tijhuis

Gast-conservator Pim Arts
De tentoonstelling Wij kussen de aarde. Deense moderne kunst 1934-1948 is samengesteld door gast-conservator Pim Arts in samenwerking met Hilde de Bruijn, die ook verantwoordelijk was voor het concept van dit Deense drieluik. Pim Arts studeerde Kunstgeschiedenis en behaalde zijn Master Degree aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij behaalde een tweede master titel in Curatorial Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Arts bekleedde sindsdien curator-functies bij het Cobra Museum, het Rijksmuseum, de Karel Appel Foundation en Museum Catharijneconvent.

Viering Cobra 75
In 2023 is het 75 jaar geleden dat de revolutionaire Cobra-beweging werd opgericht in Parijs. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen viert dit jubileumjaar met een groots  tentoonstellingsprogramma. Cobra (1948-1951) was een internationale beweging van jonge, vooruitstrevende kunstenaars die kleurrijke, expressief-spontane kunst maakten. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veroorzaakten zij een revolutie: een doorbraak in de moderne kunst die tot op de dag van vandaag doorwerkt in kunstopvattingen en kunstuitingen. De naam Cobra is een samenstelling van: Copenhagen, Brussel en Amsterdam. De hoofdsteden waar de oprichters van deze kunstenaarsgroep vandaan kwamen. Zo kwam Jorn uit Denemarken, Dotremont en Noiret uit België, Appel, Corneille en Constant uit Nederland. Naast deze grote namen maakt het Cobra Museum zich sterk voor een inclusieve benadering van de Cobra-beweging en rekt met regelmaat de traditionele Cobra-canon op. In 2019 was er bijvoorbeeld een grote tentoonstelling “Nieuwe Nuances” speciaal gewijd aan vrouwelijke kunstenaars in en rondom Cobra.

Met dank aan
Het jubileum programma Cobra 75 is mede mogelijk gemaakt door onze partners en genereuze steungevers. We bedanken in het bijzonder de gemeente Amstelveen, VriendenLoterij, Trebbe, BPD, Rabobank Amstel & Vecht, Hizkia, Prins Bernhard Cultuurfonds, Carlsberg foundation, Ambassade van Denemarken, KEIM en de Cobra Business Club.

Activiteit/workshop
Cobra Pakt Uit! Voorlezen in het museum

Voorlezen En ze leefden nog bibliotheek Amstelland

Crescente | Drie visies op groei

zaterdag 10 dec 2022 t/m donderdag 12 jan 2023

Deel:

In samenwerking met drie leerlingen van het Keizer Karel College, organiseert het Cobra Museum voor Moderne Kunst de expositie Crescente | Drie visies op groei, gemaakt door Julia Kemp, Lisa le Grand en Appel Toussaint. De expositie werd geopend door wethouder Herbert Raat op zaterdag 10 december 2022.  

 

Crescente-logo wit

Crescente | drie visies op groei
De expositie
Crescente is voor de leerlingen van het Keizer Karel College onderdeel van hun profielwerkstuk, een groot onderzoek ter afsluiting van hun laatste middelbare schooljaar. De vraag die daarin centraal staat is hoe je een bekend beeldend kunstenaar wordt in Amstelveen: hoe verwerf je inkomen, hoe organiseer je een expositie en wat is de impact van sociale media op de bekendheid van een beeldend kunstenaar? Om antwoorden te vinden op deze hoofdvragen organiseren zij, naast een literatuuronderzoek, deze expositie. Het werk dat de jonge makers laten zien gaat in op het thema groei gezien vanuit verschillende perspectieven, namelijk plantengroei in combinatie met identiteit, body positivity en onderbewustzijn. Dit thema wordt gepresenteerd in de vorm van schilderijen, foto’s en mode. De expositie is te zien t/m donderdag 12 januari 2023. 

Cobra Academy
Deze expositie is tevens een preview op de Cobra Academy, een initiatief waarmee het Cobra Museum aan jonge mensen tussen de 17 en 25 jaar uit Amstelveen de kans biedt om van het museum hún plek te maken. Een jaar lang leren de leden van de Academy van binnenuit hoe het museum werkt. Tevens krijgen zij de kans om evenementen te bedenken en te organiseren. Lisa, Julia en Appel zijn de eerste leden van de Cobra Academy 2023.
 

Houd jij van kunst? En heb je zin om samen met je vrienden evenementen te organiseren? Meld je dan aan voor de Cobra Academy  

Toegang: de expositie is voor genodigden en leerlingen gedurende de gehele periode gratis te bezoeken op vertoon van de uitnodiging of de leerlingenpas van het KKC aan de kassa. 

Verwoorden-Verklanken-Verbeelden-Verwerken

zaterdag 22 okt 2022 t/m zondag 8 jan 2023

Deel:

Een expositie van Stichting Kanker in Beeld in samenwerking met het Cobra Museum voor Moderne Kunst

Stichting Kanker in Beeld bestaat 25 jaar en dat vieren we met deze expositie. Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende initiatieven, waarbij de verwerking van kanker centraal staat. De activiteiten zijn gericht op (ex-)kankerpatiënten en hun naasten en vinden in het hele land plaats.

Kanker heeft niet alleen grote impact op het lichaam, maar ook op de geest. De diagnose zet voor de patiënt en diens naasten de wereld op zijn kop. Gevoelens van woede, verdriet, angst en hoop wisselen elkaar in hoog tempo af. Creatieve expressie is een aanvullende ondersteuning op de reguliere behandeling en psychosociale nazorg en levert daarmee een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven.

Deze expositie is niet alleen interessant voor mensen die zelf te maken hebben met kanker. De kracht, schoonheid en intimiteit van deze werken is universeel en kan daarom tot ieders verbeelding spreken.

Alle werken zijn gemaakt in de Beelden voor je leven ateliers van Stichting Kanker in Beeld. In deze ateliers ervaren mensen dat zij niet alleen met woorden hun gevoelens en gedachten kunnen uitdrukken, maar ook door creatief bezig te zijn. Bij de samenstelling van deze expositie ging het niet om ‘gelikte’ werken, maar juist om werken die raken en aanspreken. En dat doen ze stuk voor stuk. Het gaat niet om ‘kunst maken’, maar om uitdrukking geven aan wat er van binnen speelt, precies zoals het op dat moment voelbaar is. Daarover komen de makers in een persoonlijk geschreven toelichting bij ieder werk zelf aan het woord.

Stichting Kanker in Beeld wenst je een warme ontmoeting toe met onze deelnemers, via hun kunst.

Benieuwd of Beelden voor je leven ook iets voor jou is? Kijk op de website voor een atelier bij jou in de buurt. Je bent altijd van harte welkom om het eens te proberen.

Anton Corbijn – MOØDe

vrijdag 22 dec 2023 t/m zondag 12 mei 2024

Deel:

Fotograaf en filmmaker Anton Corbijn presenteert in MOØDe foto’s uit zijn omvangrijke oeuvre waarin hij de cross-over verkent tussen fotografie en de modewereld. Hierbij omarmt Corbijn de termen ‘mood’ en ‘mode’ in de meest ruime zin. De tentoonstelling, eerder te zien in België, bevat rond de tweehonderd foto’s, waaronder de inmiddels iconische portretten die Corbijn maakte van Kate Moss, Tom Waits, Alexander McQueen en Naomi Campbell.

SUPREME new york 2017 © anton corbijn

De andere Picasso. Terug naar de bron

vrijdag 2 jun 2023 t/m zondag 8 okt 2023

Deel:

Het jaar 2023 markeert ook de 50ste sterfdag van een van de beroemdste kunstenaars uit de 20ste eeuw en daar wordt in Frankrijk en Spanje groots bij stil gestaan. Ook het Cobra Museum besteedt er met deze tentoonstelling aandacht aan.

Het jaar 2023 markeert de 50ste sterfdag van een van de beroemdste kunstenaars uit de 20ste eeuw: Pablo Picasso. Musea in Frankrijk en Spanje staan hier groots bij stil. Ook het Cobra Museum besteedt er met de tentoonstelling De Andere Picasso. Terug naar de bron aandacht aan. Deze tentoonstelling belicht een minder bekend deel van het oeuvre van Picasso. Deze tentoonstelling is een eerbetoon aan Picasso en zijn culturele achtergrond, met als centraal thema zijn liefde voor dans en theater, zijn kindertijd en zijn fascinatie voor keramiek.

In de zomervakantie (tot en met 30 september) trakteert het museum ter ere van het 75-jarig bestaan van de Cobra-beweging: u ontvangt voor uw toeslag een voucher die u kan besteden in museumwinkel of café. Voor het bijzondere zomerprogramma geldt, voor bijna alle bezoekers, een toeslag van 10 euro.
Pablo Picasso, Mains tenant un Poisson A.R.214, 1953, Collectie Serra, Mallorca, c/o Pictoright 2022

Bijna honderd kunstwerken, waaronder tekeningen, gravures en keramische werken, worden gepresenteerd uit zowel publieke- als privécollecties. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan zijn bijdrage aan ballet en literatuur. Een unieke kans om de creatieve geest van Picasso te ontdekken.

Pablo Picasso, Visage de Femme I A.R.616, 13-03-1971, Collectie Serra, Mallorca, c/o Pictoright 2022

Te doen
Elke woensdag en zondag is het Atelier CoBrA geopend voor iedereen om creatief aan de slag te gaan. Daarnaast wordt een workshop georganiseerd met de tekenrobot van Wail Kherriazi, leerling in de 2de klas van het Keizer Karel College. Het museum nodigt Naja Rasmussen uit voor een lezing en tafelgesprek over machismo in deze tijd. Zij deed onderzoek naar het machismo van Picasso en hoe hij zich verhield tot (zijn) vrouwen en ‘muzes’. Rasmussen is hoofdconservator bij Kunstmuseum Brandts in Odense, Denemarken.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verschijnt een meertalige en rijk geïllustreerde publicatie die te koop is in de museumwinkel.

Internationale samenwerking
De tentoonstelling De andere Picasso. Terug naar de bron is een internationale samenwerking tussen het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen, Kunstmuseum Moritzburg in Halle (Duitsland), verschillende Spaanse instituten, C2C Proyectos Culturales in Malaga (Spanje) en Expona.

Ontmoet de Denen

vrijdag 27 jan 2023 t/m zondag 14 mei 2023

Deel:

In 2023 is het 75 jaar geleden dat de revolutionaire Cobra-beweging werd opgericht in Parijs. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen viert dit jubileumjaar met een knallend tentoonstellingsprogramma met veel internationale bruiklenen.

Cobra was een internationale beweging van jonge, vooruitstrevende kunstenaars. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veroorzaakten zij een revolutie: een doorbraak in de moderne kunst die tot op de dag van vandaag doorwerkt in kunstopvattingen en kunstuitingen. De beweging werd officieel opgericht op 8 november 1948 in Parijs. De naam Cobra is een samenstelling van: Copenhagen, Brussel en Amsterdam. De hoofdsteden waar de oprichters van deze kunstenaarsgroep vandaan kwamen. Jorn uit Denemarken, Dotremont en Noiret uit België, Appel, Corneille en Constant uit Nederland. Later sloten er meer kunstenaars aan en samen gooiden ze het roer helemaal om.

Ontmoet de Denen
In januari gaat het jubileumjaar van start met een drieluik van Deense moderne kunst. Drie prachtige tentoonstellingen brengen meer dan 200 werken uit Denemarken bij elkaar in onze museumzalen.

We kussen de aarde
Deense moderne kunst 1934-1948

Meer informatie over de tentoonstelling

De Deense kunstenaars die in 1948 Cobra begonnen, hadden veel invloed op de veel jongere Nederlandse en Belgische Cobra-leden. Centraal staan ontwikkelingen in de Deense moderne kunst uit de jaren 30 en 40 met belangrijke thema’s als seksuele vrijheid, politiek, provocatie, experiment en spontaniteit, die later zo’n grote invloed op Cobra zouden hebben. Voor het eerst buiten Denemarken brengt deze tentoonstelling een groot overzicht van topstukken van zo’n 100 werken van ruim 25 kunstenaars.

Je est un autre
Ernest Mancoba & Sonja Ferlov Mancoba

Meer informatie over tentoonstelling

Speciale aandacht is er voor het oeuvre van het interraciale kunstenaarskoppel Sonja Ferlov (Denemarken) en Ernest Mancoba (Zuid-Afrika). Beiden waren betrokken bij de oprichting van de Cobra-beweging in Denemarken, zij het aan de zijlijn. Zij hadden ieder hun eigen internationale kunstenaarspraktijk. In 2019 presenteerde Centre Pompidou twee grote retrospectieven van hun oeuvre, in Amstelveen is een selectie te zien.

Becoming Ovartaci

Meer informatie over tentoonstelling

Het intrigerende werk van Ovartaci vormt het laatste deel van het drieluik. Ovartaci – geboren als Louis Marcussen – bracht het grootste gedeelte van haar leven door in een psychiatrisch ziekenhuis en werd door Deense Cobra-leden bewonderd. De tentoonstelling met schilderijen, tekeningen en sculpturen is een ode aan de verbeelding en inspiratie van deze Deense kunstenaar die in 1985 op 91-jarige leeftijd overleed. Ovartaci was de ontdekking van de Biënnale van Venetië in 2022.

Visies uit Oekraïne

donderdag 29 sep 2022 t/m woensdag 4 jan 2023

Deel:

Locatie: Cobra Café 
Gratis toegankelijk: dinsdag t/m zondag tussen 10.00 en 17.00 uur 

In samenwerking met Dzherelo, de Oekraïense School in Amstelveen, organiseert het Cobra Museum voor Moderne Kunst een expositie van affiches, gemaakt door Oekraïense illustratoren. De posters zijn afkomstig van het Oekraïense collectief Pictoric, waarin een brede groep kunstenaars, van grafisch ontwerpers tot beroemde kinderboekenillustratoren uit Oekraïne, hun krachten bundelen. Sinds het begin van de oorlog geven zij met hun illustraties commentaar op de situatie in hun land, maar tonen zij ook de trots, kracht en hoop van de Oekraïners. Van 29 september t/m 20 december is een selectie van deze beelden te zien in het Cobra Café.  

Oekraïense School & het Cobra Museum
Het Cobra Museum en de Oekraïense school Dzherelo slaan met deze expositie de handen ineen om de actualiteit in Oekraïne, gezien door de ogen van Oekraïners zelf, in Amstelveen te kunnen tonen. De Oekraïense School Dzherelo (Bron), gevestigd aan de Doctor Schaepmanlaan, is al jarenlang de ontmoetingsplek voor de Oekraïense gemeenschap in Amstelveen, Amsterdam en de regio. Op zondag leren kinderen over de Oekraïense taal en cultuur, waarbij ook kunst een belangrijk onderdeel vormt. Sinds het begin van de oorlog en de komst van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland, is het belang van Dzherelo alleen maar toegenomen.  

Pictoric
De affiches van het Oekraïense illustratorencollectief Pictoric werden al op verschillende plekken ter wereld te getoond; in New York, Ottawa, Parijs, Florence en Utrecht en in musea, bibliotheken of juist op straat. De illustratoren werken deels vanuit Oekraïne, maar verschillende van hen zijn gevlucht en werken momenteel vanuit andere landen. Vanaf de oprichting in 2014 laten de illustratoren van Pictoric zich inspireren door de hedendaagse Oekraïense cultuur en het dagelijks leven. Het collectief nam al deel aan vele nationale en internationale projecten.  

Posters te koop 
Het is mogelijk om een poster uit deze expositie aan te schaffen voor € 30,- per stuk. Neem voor meer informatie en bestellingen contact op met Marina Starik van Dzherelo: marina.starik@gmail.com. De posters worden thuisgestuurd. De opbrengst zal gelijk verdeeld worden over Pictoric, Dzherelo and Stichting Oekraïners in Nederland.

The biggest damage Ukraine gets from air and missile strikes of russian army. Only with the support of Europe, it is possible to protect the Ukrainian sky and save hundreds of innocent lives.

Cobra 75: Grenzeloos en vrij

vrijdag 2 jun 2023 t/m zondag 8 okt 2023

Deel:

De tentoonstelling Grenzeloos en vrij. Van Appel tot Basquiat vormt het hoogtepunt van het jubileumjaar waarin we de 75e verjaardag van de internationale Cobra-beweging (1948 – 1951) vieren! Een must-see voor iedereen die geïnteresseerd is in moderne kunst en een unieke kans om deze revolutionaire en inspirerende werken van dichtbij te bekijken.

Bereid je bezoek voor met de Cobra 75 podcastserie. Luister hier!

Ontdek verrassende combinaties in deze tentoonstelling met 120 kunstwerken van onder meer Klee, Picasso, Appel, Van Gogh, Constant, Miró, Ferlov, Beckmann, Alechinsky, Pollock, De Kooning, Basquiat, Corneille, Van der Gaag, Brown, Schwitters en Munch. En vele andere bekende en minder bekende kunstenaars.

In de zomervakantie (tot en met 30 september) trakteert het museum ter ere van het 75-jarig bestaan van de Cobra-beweging: u ontvangt voor uw toeslag een voucher die u kan besteden in museumwinkel of café. Voor het bijzondere zomerprogramma geldt, voor bijna alle bezoekers, een toeslag van 10 euro.

Grenzeloos en vrij toont de Cobra-kunst in relatie tot voorlopers, tijdgenoten en hedendaagse kunstenaars. Bijzondere, indrukwekkende en soms verfijnde werken laten zien hoe de creatieve energie en vrijheid van de Cobra-beweging nog steeds een inspiratiebron zijn voor kunstenaars van vandaag. Door de kunstwerken naast of dichtbij elkaar te plaatsen ontstaan nieuwe dwarsverbanden en perspectieven.

Zaaloverzicht | Gallery view Grenzeloos en vrij, foto: Peter Tijhuis

Cobra-kunstenaars zoals Appel, Constant, Alechinsky, Corneille, Jorn, Götz, Van der Gaag, worden samen getoond met voorlopers zoals Van Gogh, Picasso, Beckmann, Schwitters, Klee, Miró, Munch. Daarnaast zijn werken te zien van tijdgenoten zoals Pollock, Katzuo Shiraga, Dubuffet en Willem de Kooning en opvolgers zoals Baselitz, A.R. Penck, Martha Jungwirth, Jean-Michel Basquiat, Tal R, Cecily Brown en Eva Räder.

Zaaloverzicht | Gallery view Grenzeloos en vrij, foto: Peter Tijhuis

Vrouwen
Speciale aandacht is er in de tentoonstelling voor het werk van een groep vrouwelijke kunstenaars zoals Lotti van der Gaag, Ferdi, Jacqueline de Jong, Frieda Hunziker, Dora Tuynman tot Judit Reigl, Cecily Brown en Tanja Ritterbex. Met name voor hen die al in de jaren vijftig en zestig begonnen waren de mogelijkheden om hun werk te kunnen tonen nog gering. In een door mannelijke collega’s gedomineerde kunstwereld was het niet gemakkelijk om door te breken of op gelijke voet te worden behandeld.

Zaaloverzicht | Gallery view Grenzeloos en vrij, foto: Peter Tijhuis

75 jaar Cobra
‘We wilden helemaal opnieuw beginnen, net zoals een kind.’ Met deze uitspraak verwoordde kunstenaar Karel Appel een van de belangrijkste uitgangspunten van de internationale Cobra-beweging (1948-1951). Na een tijd waarin elke expressie was onderdrukt en in de meeste steden de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog nog moesten worden opgeruimd, werden vrijheid en vitaliteit kernbegrippen voor de Cobra-kunstenaars.

Cobra was een internationale beweging van jonge, vooruitstrevende kunstenaars. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veroorzaakten zij een revolutie: een doorbraak in de moderne kunst en waarvan bepaalde aspecten nog steeds doorwerken in kunstopvattingen en kunstuitingen van nu. De beweging werd officieel opgericht op 8 november 1948 in Parijs. De naam Cobra is een samenstelling van: Copenhagen, Brussel en Amsterdam. De hoofdsteden waar de oprichters van deze kunstenaarsgroep vandaan kwamen. Jorn uit Denemarken, Dotremont en Noiret uit België, Appel, Corneille en Constant uit Nederland. Later sloten er meer kunstenaars aan en samen gooiden ze het roer helemaal om.

Zaaloverzicht | Gallery view Grenzeloos en vrij, foto: Peter Tijhuis

Gastconservator
De tentoonstelling Grenzeloos en vrij is samengesteld door gastconservator Maarten Bertheux. Hij heeft meerdere tentoonstellingen met Cobra-kunstenaars gemaakt en is vertrouwd met de collectie van het Cobra Museum. Bertheux was voorheen als conservator verbonden aan het Museum Boijmans Van Beuningen en het Stedelijk Museum Amsterdam.

Rijk geïllustreerde catalogus
Speciaal voor deze bijzondere viering is een tweetalige catalogus uitgegeven in samenwerking met Waanders Uitgevers. Het boek is voor €29,95 verkrijgbaar in de museumshop. De catalogus bevat bijdragen van kunstcritica en auteur Joke de Wolf, gastconservator Maarten Bertheux en oud-directeur Stedelijk Museum Amsterdam Rudi Fuchs.

Podcast, Cobra Pakt Uit!, en meer
Er verschijnt een podcast serie waarin verschillende kunstliefhebbers waaronder Jeroen Krabbé anekdotisch vertellen over hun band met Cobra kunst. In de Cobra Pakt Uit!-weekenden (aan het einde van elke maand) staan er bijzondere activiteiten op het programma. Zo geeft jazzmuzikant Michael Varekamp op zondag 27 augustus een muzikale lezing, waarin ook de belangrijke rol die de jazzmuziek speelde in de Cobra beweging naar voren komt.

Kosmogonie

vrijdag 7 okt 2022 t/m zondag 8 jan 2023

Deel:

Zinsou – een Afrikaanse kunstcollectie

Dit jaar is er in het Cobra Museum een bijzondere focus op kunst uit verschillende delen van Afrika. Daarbij volgen we het voorbeeld van een aantal Cobra-kunstenaars in hun fascinatie voor Afrikaanse kunst. In het najaar presenteren wij de tentoonstelling Kosmogonie, Zinsou een Afrikaanse kunstcollectie met een selectie van 130 kunstwerken, afkomstig van 37 kunstenaars van verschillende generaties uit het Afrikaanse continent en Frankrijk. Het Cobra Museum vult deze tot de verbeelding sprekende tentoonstelling aan met een origineel activiteitenprogramma.

Kosmogonie
Emo de Medeiros, Surtenture #4 (… and the Dreams of Thunder Permeate the String of Inflections), 2015, Zinsou Collection, courtesy of the artist c/o Pictoright 2022

De Zinsou kunstcollectie, afkomstig uit Benin, is in de woorden van oprichter Marie-Cécile Zinsou ontwikkeld vanuit de wens om “Afrikaanse landen actief betrokken te laten zijn in de totstandkoming van een eigen kunst en dit voor een lokaal publiek te exposeren.” De snelle ontwikkeling hiervan heeft ervoor gezorgd dat de verbeeldingskracht en de bijbehorende kunstuitingen van hedendaags Afrika steeds meer zichtbaarheid krijgen op het wereldtoneel. Deze erkenning heeft ruimte gegeven aan een nieuwe generatie kunstenaars die op innovatieve wijze een synthese weten te vinden tussen traditie en globalisatie. In de tentoonstelling zijn sculpturen, fotografie, schilderijen en installaties te zien. De titel Kosmogonie verwijst naar de leer van de schepping van de kosmos, een concept waarbinnen de verschillende thema’s in de tentoonstelling vallen. Het werk van Cyprien Tokoudogba is hiervan een mooi voorbeeld: zijn schilderijen leggen in een formeel minimalisme de link tussen geschiedenis, traditie, mythologie en gebruiken. Naast gevestigde namen als Frédéric Bruly Bouabré, Romuald Hazoumè en Chéri Samba is er veel aandacht voor jonge kunstenaars, waardoor er een beeld ontstaat van de moderne invloeden die vormend zijn voor de hedendaagse Afrikaanse kunst.

Rotimi Fani-Kayode, Untitled, 1987-1988 (Serie Bodies of Experience), Zinsou Collection, courtesy Autograph, London © Rotimi Fani-Kayode

Bruisende kunstscene
Eerder was de tentoonstelling te zien in Montpellier. Het Cobra Museum verwelkomt deze schatkist aan hedendaagse kunst, zodat ook het Nederlandse publiek de kans krijgt om in aanraking te komen met de creativiteit van het Afrikaanse continent. We volgen het voorbeeld van Cobra kunstenaars in hun fascinatie voor Afrikaanse culturen en hopen daarmee bewustzijn te creëren voor het bestaan van een bruisende hedendaagse kunstscene.

Samuel Fosso, The Liberated American Woman of the 1970s [De bevrijde Amerikaanse vrouw uit de jaren 70], 1997 (Serie Tati), Zinsou Collection, courtesy JM. Patras / Paris / ©Samuel Fosso
Zanele Muholi, Mizuzu Parkttown JHB, 2019, Zinsou Collection, courtesy Galerie Carole Kvasnevski & Muholi Productions © Zanele Muholi

Met dank aan
Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de Fondation Zinsou. We bedanken in het bijzonder onze steungevers gemeente Amstelveen, VriendenLoterij, Trebbe, BPD, Rabobank en de Cobra Business Club.

Kijk hier voor een overzicht van de activiteiten die we organiseren bij Kosmogonie