Cobra Kunstprijs Amstelveen - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Cobra Kunstprijs Amstelveen

De Cobra Kunstprijs Amstelveen moedigt de hedendaagse kunstpraktijk aan die het CoBrA-gedachtengoed vertaalt naar het heden. Experiment, interdisciplinariteit en radicaliteit zijn het hart van deze erfenis.

Met de Cobra Kunstprijs Amstelveen creëert het Cobra Museum voor Moderne Kunst samen met de gemeente Amstelveen aandacht voor de waarden van de Cobra-beweging en haar rol in de hedendaagse kunst. Deze juryprijs, die sinds 2005 bestaat, wordt driejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die vernieuwend werk maakt dat getuigt van engagement in de geest van de Cobra-beweging. De jurering van de prijs gebeurt op basis van voordracht door de juryleden.

De Cobra Kunstprijs Amstelveen staat in een lange traditie van Amstelveense kunstprijzen zoals de Kunstaanmoedigingsprijs van de gemeente Amstelveen en de Philip Morris kunstprijs. Deze beide prijzen zitten in het dna van de Cobra Kunstprijs Amstelveen.

De prijs behelst twee delen:

  • een bedrag van €15.000
  • een tentoonstelling in het Cobra Museum

Winnaars van de Cobra Kunstprijs Amstelveen waren Joost Conijn (2005), Johannes Schwartz (2007), Gijs Frieling (2009), Nathaniel Mellors (2011), Metahaven (2013), Jennifer Tee (2015),  Christian Friedrich (2017) en Guido van der Werve in 2021.

De Cobra Kunstprijs Amstelveen wordt ruimhartig ondersteund door de Gemeente Amstelveen.