Steun het museum - Museum Cobra

Steun het museum

Uw steun maakt het verschil! Wij waarderen uw bijdrage enorm.

Steunt u ook ons museum?Via de QR code kunt u uw zelfgekozen bijdrage naar ons overmaken. Dit kan ook anoniem. Of klik hier.

U kunt uw donatie ook storten op rekeningnummer NL98ABNA0867286660 t.n.v. Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst onder vermelding van ‘Donatie’.

De steun van onze partners, vrienden, donateurs en bijdragen uit nalatenschappen zijn belangrijker dan ooit.