Steun het museum - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Steun het museum

Uw steun maakt het verschil! Wij waarderen uw bijdrage enorm.

September 2023, Amstelveen

Houd het Cobra Museum open!

Het college van B en W van Amstelveen adviseert de gemeenteraad om de subsidie van het Cobra Museum per 2024 stop te zetten. Daarmee staat de toekomst van het museum op de tocht. Op het moment doen we er alles aan om de toekomst van het museum te bestendigen. Alle hulp is welkom en met uw donatie helpt u ons om het Cobra Museum open te houden. Help ons het Cobra erf- en gedachtegoed levend te houden!

Steunt u ook ons museum?Via de QR code kunt u uw zelfgekozen bijdrage naar ons overmaken. Dit kan ook anoniem. Of klik hier.

U kunt uw donatie ook storten op rekeningnummer NL98ABNA0867286660 t.n.v. Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst onder vermelding van ‘Donatie’.

De steun van onze partners, vrienden, donateurs en bijdragen uit nalatenschappen zijn belangrijker dan ooit.