Partners - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Partners

Het programma van activiteiten en tentoonstellingen is mede mogelijk gemaakt door onze partners en genereuze steungevers. We bedanken in het bijzonder de VriendenLoterij en de gemeente Amstelveen.

VriendenLoterij

De vernieuwde VriendenLoterij viert en steunt wat het leven mooi maakt: bijvoorbeeld de musea en monumenten of plaatselijke sportverenigingen. Ze steunen daarmee organisaties die zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed en het welzijn van mensen.

Het Cobra Museum is verbonden als culturele partner aan de Vriendenloterij en verwerft naast een jaarlijkse bijdrage ook bekendheid via de activiteiten van de loterij. Met de steun van de VriendenLoterij is het mogelijk (geweest) om jaarlijks mooie tentoonstellingen te maken in samenwerking met nationale en internationale partijen. Daarnaast stimuleert de VriendenLoterij het museumbezoek bij grote tentoonstellingen door een gegarandeerd aantal toegangskaarten af te nemen. In 2023 wordt de samenwerking geïntensiveerd met een bijzonder project ter ere van het 75-jarig bestaan van Cobra.

De VriendenLoterij VIP-KAART biedt bezoekers van het Cobra Museum gratis toegang en daarnaast wordt voor kaarthouders elk jaar een speciaal publieksevenement georganiseerd.

“De bijdrage van de Vriendenloterij is voor ons museum heel belangrijk, zeker in dit bijzondere jubileumjaar van 75 jaar Cobra-beweging. Het geeft ons de mogelijkheid om relevante tentoonstellingen en programmering te maken vanuit het bijzondere gedachtegoed van de Cobra-beweging”

– directeur Stefan van Raay

Gemeente Amstelveen

Het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen zijn sinds de oprichting van het museum hecht met elkaar verbonden. De gemeente Amstelveen heeft het initiatief tot de oprichting van het Cobra Museum genomen. Vrijwel direct na de grote Cobra tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam eind 1988, kwamen cultuurwethouder Piet van den Heuvel en kunstminnend zakenman Karel van Stuijvenberg een intentieverklaring overeen, waarmee de Cobra-collectie van Van Stuijvenberg zou worden ondergebracht in een nieuw te bouwen museum in Amstelveen. Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen is in 1995 opgericht. De gemeentelijke subsidie dekt grotendeels de huisvestingslasten en de personeelslasten.