Maarten Jeukens, Author at Cobra Museum voor Moderne Kunst

Ruim 13.000 handtekeningen!

Bedankt voor uw steun

Deel:
Overhandiging petitie door leden van de Cobra Academy in de Raadzaal. v.l.n.r.: voorzitter mevrouw Chaara, Julia Kemp, Lisa le Grand, Appel Toussaint

In de afgelopen weken hebben duizenden de petitie Houd het Cobra Museum open! ondertekend; van kunstliefhebbers tot architecten, van politici tot kunstenaars, van onderwijsinstellingen tot musea en verzamelaars. De vele steunbetuigingen die we ontvingen zijn hartverwarmend. Het museum is zeer dankbaar voor deze grote steun en het geeft vertrouwen voor de toekomst van het museum.

Petitie ingediend
Vanavond is de petitie met 13.983 handtekeningen door Appel Toussaint, Julia Kemp, Lisa le Grand, leden van de Cobra Academy, aangeboden aan de gemeenteraad bij aanvang van het raadsgesprek over de toekomst van het museum.

Masterplan
In de afgelopen weken heeft het Cobra Museum aan een masterplan gewerkt t.w. Samenspel. Blauwdruk 2024-2027, in samenspel met de gemeente Amstelveen en Marius Touwen. Deze blauwdruk geeft het college van B&W en de gemeenteraad meer zicht op de vernieuwde plannen voor de toekomst ter ondersteuning van de besluitvorming.

Besluitvorming gemeenteraad
Het besluit van de gemeenteraad over de toekomst van het Cobra Museum wordt genomen in de raadsvergadering van 29 november a.s. Lees hier het laatste nieuws!

Deel:

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst, Museum JAN en Platform C organiseren weer een nieuwe editie van de Amstelveen Triënnale. De negende editie van de Triënnale zal plaatsvinden in de periode mei tot en met juli 2024.

Ben je kunstenaar en wil je kans maken om onderdeel te zijn van de Triënnale 2024? Meld je dan nu aan (uiterlijk 1 januari!).

De Triënnale is een driejaarlijkse tentoonstelling voor professionele beeldend kunstenaars die in Amstelveen woonachtig en/of werkzaam zijn. Sinds 1998 wordt deze manifestatie onder leiding van het Cobra Museum georganiseerd in samenwerking met de gemeente Amstelveen.

De Triënnale heeft als doelstelling om aan in Amstelveen werkende en/of woonachtige kunstenaars een professioneel podium te bieden en om het publiek een overzicht te geven van de stand van zaken in de lokale beeldende kunst. De tentoonstelling toont daarmee een dwarsdoorsnede van de kunstbeoefening in Amstelveen. Er vonden Triënnales plaats in de jaren 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2014, 2017 en 2020.

Sinds de vijfde editie streeft het Cobra Museum ernaar deze manifestatie van een nóg groter en breder publiek te voorzien. In 2014 is daarom samenwerking gezocht met collega-kunstinstellingen in Amstelveen. De negende editie in 2024 is een samenwerking tussen het Cobra Museum, Museum JAN en Platform C.

Deel:

Amstelveen, 11 september 2023

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen is verheugd aan te kondigen dat Marius Touwen bereid is om een kredietfaciliteit te verstrekken. Touwen is o.a. groot-aandeelhouder van Serra Holding en Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en een groot liefhebber en verzamelaar van kunst. Deze ontwikkeling redt het museum uit de acute financiële nood en stelt het museum in staat om op een nieuwe basis in gesprek te gaan met de gemeente Amstelveen. Er is nu meer tijd en ruimte om verschillende toekomstscenario’s zorgvuldig af te wegen en daarbij te kijken naar de aantrekkelijkheid van de programmering maar ook naar de haalbaarheid. Daarnaast kan structureel gekeken worden naar een oplossing voor de lange termijn om het voortbestaan van het museum te waarborgen. Dit biedt perspectief voor behoud van museale moderne kunst in Amstelveen.

Het Cobra Museum, een toonaangevend museum gewijd aan de kunstbeweging Cobra en moderne kunst in het algemeen, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met financiële uitdagingen. De huidige economische omstandigheden en de impact van de COVID-19-pandemie hebben de financiële druk op alle culturele instellingen verhoogd, waaronder het Cobra Museum. De bijzondere verhouding tussen een lage gemeentelijke bijdrage (40%) en een hoge afhankelijkheid van eigen inkomsten uit bezoekers en sponsors (60%) is daarmee onder druk komen te staan. Het college van b en w stelde vorige week voor om het museum te sluiten. Zover hoeft het dus nog niet te komen.

Deze toezegging is een directe levenslijn voor het museum en stabiliseert de financiën op korte termijn. Dit stelt het museum en de gemeente Amstelveen in staat om een duurzame en levensvatbare strategie voor de toekomst te ontwikkelen.

“Deze bijdrage is een blijk van ongelooflijke steun voor het Cobra Museum en de directie in het belang van kunst en cultuur in onze gemeenschap,” aldus Stefan van Raay, directeur van het Cobra Museum. “We zijn diep dankbaar voor de betrokkenheid van Marius Touwen, wiens bijdrage het voortbestaan van het museum veiligstelt en ons in staat stelt om met hernieuwde vastberadenheid te werken aan de lange termijn.”

 

Toekomst Cobra Museum

Het museum blijft open!

Deel:

Het Cobra Museum blijft open!
30 november 2023

We zijn opgelucht en zetten met elkaar de schouders eronder om een mooie toekomst te realiseren voor het museum. We zijn zeer dankbaar voor de duizenden handtekeningen die onder de petitie Houd Cobra Museum open! zijn gezet. Deze steun is niet onopgemerkt gebleven in de raadszaal van de gemeente Amstelveen.

We zien u natuurlijk graag in het museum. Vrijdag 22 december opent een prachtige tentoonstelling met meer dan 200 foto’s van fotograaf, filmmaker en grafisch ontwerper Anton Corbijn.

Convenant voor 1 jaar
24 november 2023

Het college van B&W en het Cobra Museum zijn na een pittig proces met intensieve gesprekken overeengekomen een doorstart van het museum mogelijk te maken, maar wel met heldere randvoorwaarden. Het museum krijgt hiervoor een jaar de tijd. Om dit proces te faciliteren ontvangt het museum voor één jaar een financiële bijdrage ter hoogte van € 1,4 miljoen. Met de nieuwe afspraken wordt een faillissement van het museum voorkomen. De afspraken worden vastgelegd in een convenant.

In een raadsvoorstel vraagt het college van B en W de raad in te stemmen met uitvoering van het convenant, het afwijzen van de meerjarige subsidieaanvraag van het Cobra Museum en het toekennen van een eenmalige financiële bijdrage ter hoogte van de huidige subsidie. Tijdens de raadsvergadering van 29 november bespreekt de raad het raadsvoorstel. Lees hier het volledige persbericht.

Petitie met 13.983 handtekeningen aangeboden
15 november 2023

In de afgelopen weken hebben duizenden de petitie Houd het Cobra Museum open! ondertekend; van kunstliefhebbers tot architecten, van politici tot kunstenaars, van onderwijsinstellingen tot musea en verzamelaars. De vele steunbetuigingen die we ontvingen zijn hartverwarmend. Het museum is zeer dankbaar voor deze grote steun en het geeft vertrouwen voor de toekomst van het museum.

Vandaag is de petitie met 13.983 handtekeningen door Appel Toussaint, Julia Kemp, Lisa le Grand, leden van de Cobra Academy, aangeboden aan de gemeenteraad bij aanvang van het raadsgesprek over de toekomst van het museum.

Masterplan Cobra Museum
26 oktober 2023

Op dit moment werkt het museum aan een Masterplan in samenspel met de gemeente Amstelveen en Marius Touwen. Met schrijfhulp van twee externe adviseurs en met input van twee brainstormsessies met externe (kunst)experts met verschillende specialisaties wordt het Masterplan opgesteld. Dit Masterplan geeft de gemeenteraad meer zicht op de toekomst ter ondersteuning van hun besluitvorming.

Het museum is met Marius Touwen een rekening courant lening overeengekomen die tot eind 2025 loopt. Dit betekent dat het museum haar crediteuren, ook de huurpenningen van de gemeente, kan betalen. Het museum verwacht het boekjaar 2023 af te sluiten met een verlies van 450.000 euro. Dit verlies wordt gedekt door bovengenoemde lening. Het museum heeft hierin het terugbetalen van de Provinciale Noodsteun niet meegenomen, omdat het museum hiertegen bezwaar gaat aantekenen.

Op 6 november wordt het Masterplan aangeboden aan het college van b en w. Op woensdag 15 november wordt het Masterplan in het raadsgesprek toegelicht met aansluitend een raadsdebat. Het besluit van de gemeenteraad wordt echter pas op woensdag 29 november genomen in de raadsvergadering op basis van alle informatie en het Masterplan.

Financiële bijdrage doen? Alle hulp is welkom en met uw donatie helpt u ons om het Cobra Museum open te houden. Hier kunt u uw zelfgekozen bijdrage naar ons overmaken. Dit kan ook anoniem. U kunt uw donatie ook storten op rekeningnummer NL98ABNA0867286660 t.n.v. Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst onder vermelding van ‘Donatie’.

Besluit gemeente valt eind november
2 oktober 2023

Sinds half september zijn er intensieve gesprekken tussen museum, Touwen en gemeente gestart. Het museum gaat in samenwerking met Marius Touwen en de gemeente aan de slag gaat met een gedegen plan van aanpak voor de toekomst van het Cobra Museum.

Dit plan wordt in november voorgelegd aan het college van b en w en ook aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal het besluit of het museum wel of geen subsidie ontvangt per 1 januari 2024 worden genomen in de raadsvergadering van woensdag 29 november aanstaande.

Gemeente, Marius Touwen en museum slaan de handen ineen
13 september 2023

Op initiatief van de gemeente Amstelveen vond een gesprek plaats tussen Marius Touwen en de wethouders Herbert Raat (Kunst en Cultuur) en Adam Elzakalai (Financiën). Uit dit positief verlopen gesprek is naar voren gekomen dat de gemeente in samenwerking met de heer Touwen en de heer Stefan van Raay aan de slag gaat met een gedegen plan van aanpak voor de toekomst van het Cobra Museum.

Lees hier het persbericht van de gemeente.

Kunstliefhebber springt in de bres!
11 september 2023

Vandaag is bekendgemaakt dat een vermogende kunstliefhebber het museum wil helpen. Lees hier het volledige bericht.

Toekomst Cobra Museum op de tocht door besluit B&W Amstelveen
5 september 2023

Op 5 september heeft het huidige college van B en W besloten om niet garant te staan voor het museum. Dit betekent dat het Cobra Museum niet kan voldoen aan de voorwaarden voor een overbruggingskrediet bij haar bank. Dat zet de continuïteit van het museum in Amstelveen op de tocht. Het museum heeft zich de afgelopen 27 jaar ingezet om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor de Amstelveense gemeenschap. In het licht van deze situatie doet het Cobra Museum een dringende oproep aan de gemeenteraad en het college van B en W om samen te blijven werken aan het vinden van een oplossing om zo het voortbestaan van het museum en zijn bijdrage aan Amstelveen te verzekeren.

“We zijn zeer teleurgesteld over het advies. Onze hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad. Woensdagavond tijdens het openbare raadsgesprek mogen we inspreken en laten we medestanders aan het woord, onder anderen Jeroen Krabbé. Dit gesprek is belangrijk om de raad te overtuigen dat het museum open blijft.”, aldus Stefan van Raay, directeur.

In 2023 viert het museum dat 75 jaar geleden de Cobra-beweging is opgericht. Het Cobra Museum viert dit jubileumjaar met een passende programmering. Door de coronacrisis heeft het Cobra Museum ingeteerd op haar reserves. Voor deze tijdelijke krapte heeft het museum een oplossing gevonden via een kredietfaciliteit bij een reguliere bank. Die kent de logische voorwaarde van een kredietgarantie van de gemeente Amstelveen. Met deze ingrepen blijft het museum op lange termijn behouden voor Amstelveen. Het college van B en W heeft vandaag besloten niet garant te staan voor het museum, waardoor het Cobra Museum zich per direct in financieel zwaar weer bevindt.

Het besluit van het college van B en W doet ons pijn. In de afgelopen periode is het Cobra Museum regelmatig in gesprek geweest met de gemeente over de invulling en financiering van het Cobra museum. We hebben samen hard gewerkt om het museum nog toegankelijker te maken voor de Amstelveense gemeenschap. Zo zijn we gestart met de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Sinds dit jaar is daarnaast toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. In dit licht valt de beslissing van het college ons extra zwaar.

Het Cobra Museum is zich ervan bewust dat extra stappen moeten worden ondernomen om op de lange termijn financieel stabiel te blijven. Wij denken daarom al langer over maatregelen om de financiële stabiliteit structureel te borgen. Hiervoor blijven we graag in gesprek met de gemeente.

Economisch belang Cobra Museum voor Amstelveen
De begroting van het Cobra Museum steunt voor 60% op eigen inkomsten van bezoekers, en bijdragen van de Vriendenloterij, Cobra Business Club en Cobra Founders. De gemeentelijke bijdrage is 40%. Het landelijke beeld van vergelijkbare musea in andere gemeenten laat een omgekeerde verhouding zien.
Uit onderzoek uit 2021 en 2022 blijkt dat het Cobra Museum een stevige economische impuls genereert voor Amstelveen. Met een gemiddelde van 32% van de bezoekers uit Amstelveen en omgeving en 66% uit de rest van Nederland kunnen wij vaststellen dat het museum in 2021 een nettobijdrage van € 3,8 miljoen en in 2022 van € 1,5 miljoen heeft gegenereerd voor de economie van Amstelveen. De gemeentesubsidie is daarmee een gezonde investering in de lokale economie en nationale reputatie van Amstelveen.

Visie en meerjarenbeleid 2024-2027: Cobra en Amstelveen in verbinding
In het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is een duidelijke visie gepresenteerd. Het gedachtengoed van de beweging staat daarbij centraal: spontaniteit, experiment, lef, autodidactische, kinder- en wereldkunst op internationaal niveau. Hierbij blijft een divers cultureel programma voor de bewoners van gemeente Amstelveen als altijd belangrijk. Sinds dit jaar is toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de organisatie van burendag, exposities van kunstenaars uit Amstelveen en Kunst met een Koekje voor eenzame ouderen. Of de voortzetting van de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Daarnaast werken we regelmatig samen met lokale culturele instellingen, maar ook met het bedrijfsleven zoals DAY Foodbar en Kragtwijk, de Ondernemersvereniging Amstelveen en onze eigen Cobra Business Club.
Het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen delen een gemeenschappelijke passie voor kunst en cultuur. Met open blik, begrip voor elkaar en creativiteit hopen we samen te kunnen blijven werken met de gemeenteraad en het college van B en W. Amstelveen en het Cobra Museum horen bij elkaar.

Opening Cobra Kindermuseum #1: Flora Fantastica

Zondag 17 september 2023 om 15.30 uur

Deel:

Op 17 september 2023 om 15.30 uur is de feestelijke opening van de tentoonstelling Flora Fantastica.

Deze unieke tentoonstelling, te zien van 17 september t/m 8 oktober in het Cobra Museum, laat zien hoe de werken van de Cobra-kunstenaars, kinderen van tegenwoordig nog steeds inspireren. Een viering van de grenzeloze verbeelding!

De 28 deelnemende kinderen lieten zich inspireren door een beeld uit de tentoonstelling Grenzeloos en vrij. De begeleidende kunstenaars, Annet Breure en Julia dos Santos Baptista, stelden hen prikkelende vragen die hun fantasie aanwakkerde. Daarna bedachten de kinderen een vervolg op het verhaal van dit beeld en en maakten hiervan een eigen interpretatie. Ze kregen telkens een nieuwe beeldende techniek aangereikt en ze leerden woorden te geven aan wat ze maakten en hun ideeën daarover.
De begeleidende kunstenaars luisterden naar hun verhalen en maakten daarmee een prachtige audiotour bij deze tentoonstelling.

Cobra Kindermuseum
Dit is de eerste editie van het Cobra Kindermuseum. De stemmen van deze kinderen verdienen een podium, het zijn stemmen die in relatie tot het duiden van kunst minder vaak gehoord worden. Daarom biedt het museum via het Cobra Kindermuseum, kinderen in de basisschoolleeftijd de kans om ook eens het kunstzinnige podium te pakken. Via een intensieve, in dit geval, 4-daagse workshop, worden de kinderen meegenomen in een creatief maakproces dat uitmondt in een heuse tentoonstelling met een eigen audiotour.
Foto: Anna Wiersma
Het Cobra Kindermuseum is een plek waar kinderen inspraak krijgen in wat er in een museum te zien en te beleven is. Hun eigen plek om dat te realiseren. De kinderen maken kennis met het Cobra Museum, het Cobra gedachtengoed, het ontwerpproces van hun eigen museum en uiteindelijk de creatieve uitvoering ervan in de vorm van bijvoorbeeld een heuse expositie op een plek in het museum. Het Cobra Kindermuseum wordt opgebouwd, feestelijk geopend en de kinderen verzorgen zelf een rondleiding door hun eigen museum of spreken zelf een audiotour in.

Cobra 75 actie: Back2School

Jongeren 6-27 jaar betalen €7,50 entree

Deel:

We zien graag jonge mensen in het museum en om het 75-jarig jubileum nog feestelijker te maken bieden we een flinke korting.

Voor slechts €7,50 is iedereen van 6-27 jaar welkom om de prachtige tentoonstellingen te komen bekijken.
Even door de stille zalen bijkomen van de eerste drukke weken op school of opleiding.

Koop ticket
Foto: Matthijs Immink

Combineer je bezoek met atelier CoBrA
Geinspireerd om zelf kunst te maken na het bekijken van de tentoonstellingen? Combineer dan je bezoek dan met atelier CoBrA. Elke woensdag en zondag is het atelier geopend voor iedereen die zelf wil schilderen en tekenen.

Zondag van 11.00 – 14.00 uur
Woensdag van 13.00 – 16.00 uur

Deel:

Voortzetten bijdrage gemeente biedt toekomst voor Cobra Museum

Op 22 augustus heeft het college van B en W van Amstelveen de gemeenteraad laten weten de beslissing over de aanvraag voor voortzetting van de meerjarige subsidie voor het Cobra Museum uit te stellen. Het museum heeft zich de afgelopen 27 jaar ingezet om kunst en cultuur toegankelijk te maken en heeft Amstelveen cultureel op de kaart gezet. Cobra en Amstelveen horen bij elkaar. Het museum staat nu voor een cruciaal punt in haar voortbestaan. In het licht van deze situatie doet het Cobra Museum een dringende oproep aan de gemeenteraad en het college van B en W om samen te blijven werken aan het
vinden van een oplossing voor een nieuwe meerjarige samenwerking.

Tentoonstelling Grenzeloos en vrij, nu te zien in Cobra Museum, foto Peter Tijhuis

In 2023 viert het museum dat 75 jaar geleden de Cobra-beweging is opgericht. Het Cobra Museum viert dit jubileumjaar met een passende programmering. Door de coronacrisis heeft het Cobra Museum ingeteerd op haar reserves. Voor deze tijdelijke krapte heeft het museum een oplossing gevonden via een kredietfaciliteit bij een reguliere bank. Die kent de logische voorwaarde van een kredietgarantie van de gemeente Amstelveen. Zo kan het museum op lange termijn door in Amstelveen. Het college van B en W heeft laten weten de beslissing voor de aanvraag voor meerjarige subsidie en het besluit voor garantstelling uit te stellen in verband met zorgen over de financiële situatie van het museum. Het museum begrijpt de zorgen van de gemeente en wil constructief samenwerken aan een structurele oplossing voor behoud en versterking van kunst en cultuur in Amstelveen.

Het Cobra Museum is zich ervan bewust dat extra stappen moeten worden ondernomen en denkt al over maatregelen om de financiële stabiliteit op de lange termijn structureel te borgen. Hierover blijven we graag in gesprek met de gemeente.

Visie en meerjarenbeleid 2024-2027: Cobra en Amstelveen in verbinding
In het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is een duidelijke visie gepresenteerd. Het gedachtengoed van de beweging staat daarbij centraal: spontaniteit, experiment, lef, autodidactische, kinder- en wereldkunst op internationaal niveau. Hierbij blijft een divers cultureel programma voor de bewoners van gemeente Amstelveen als altijd belangrijk. Sinds dit jaar is toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de organisatie van burendag, exposities van kunstenaars uit Amstelveen en Kunst met een Koekje voor eenzame ouderen. Of de voortzetting van de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Daarnaast werken we regelmatig samen met lokale culturele instellingen, maar ook met het bedrijfsleven zoals DAY Foodbar en Kragtwijk, de Ondernemersvereniging Amstelveen en onze eigen Cobra Business Club.

Economisch belang Cobra Museum voor Amstelveen
De begroting van het Cobra Museum steunt voor 60% op eigen inkomsten van bezoekers, en bijdragen van de Vriendenloterij, Cobra Business Club en Cobra Founders. De gemeentelijke bijdrage is 40%. Het landelijke beeld van vergelijkbare musea in andere gemeenten laat een omgekeerde verhouding zien.
Uit onderzoek uit 2021 en 2022 blijkt dat het Cobra Museum een stevige economische impuls genereert voor Amstelveen. Met een gemiddelde van 32% van de bezoekers uit Amstelveen en omgeving en 66% uit de rest van Nederland kunnen wij vaststellen dat het museum in 2021 een nettobijdrage van € 3,8 miljoen en in 2022 van € 1,5 miljoen heeft gegenereerd voor de economie van Amstelveen. De gemeentesubsidie is daarmee een gezonde investering in de lokale economie en nationale reputatie van Amstelveen.
Het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen delen een gemeenschappelijke passie voor kunst en cultuur. Met open blik, begrip voor elkaar en creativiteit kunnen we structurele oplossingen vinden voor meerjarige samenwerking. Amstelveen en het Cobra Museum horen bij elkaar.

Deel:

In memoriam Jan Sierhuis (1928 – 2023)

In 1948 was Jan Sierhuis betrokken bij de Cobra-beweging.  Sierhuis werd een van de belangrijkste Nederlandse expressionisten van de twintigste eeuw.

“Zonder figuratie had ik nooit precies geweten waar ik het over moest hebben, een greep. Voor mij is het leven die jas. Van daaruit schilder ik. Nooit vanuit een formalisme of een theorie.”  Jan Sierhuis.

Het werk Compositie uit 1960 is onderdeel van onze collectie en is nu te zien in de tentoonstelling Grenzeloos en vrij. Van Appel tot Basquiat. Het museum heeft enkele werken in de collectie van Sierhuis.

We wensen familie, vrienden en kennissen veel sterkte.

Jan Sierhuis, Abstracte Compositie, 1960. Collectie Cobra Museum voor Moderne Kunst, schenking Auke & Wiesje Bult-Vreugde
Deel:

Voor het bijzondere tentoonstellingsprogramma geldt, voor bijna alle bezoekers, een toeslag van 10 euro. Het museum zet de zomeractie met vouchers iets aangepast voort, tot aan het eind van de tentoonstellingen. U ontvangt voor uw toeslag een voucher van €7,50 die u kunt besteden in museumwinkel of café. We willen dit historische jubileum vieren en u een extraatje bieden om de museumervaring te verrijken. 

Deze zomeractie loopt tot en met zondag 8 oktober 2023.

Alle voorwaarden op een rij:
• 1 voucher per toeslag betalende persoon*
• Eenmalig te besteden in de winkel of het café (minimale besteding €15)
• Niet inwisselbaar voor geld
• Restitutie niet mogelijk
• Geldig van 5 september t/m 8 oktober 2023 (niet geldig i.c.m. andere acties of kortingen)

*Let op: De toeslagvoucher wordt alleen verstrekt aan gasten die een toeslag betalen. Komt u gratis het museum in, dus bijvoorbeeld met een VriendenLoterijkaart of ICOM kaart, dan heeft u helaas geen recht op een voucher.

Deel:
Je alvast verdiepen in de nieuwe tentoonstellingen? Luister dan nu de derde aflevering van de Cobra 75 podcast!
In deze derde en laatste aflevering spreekt hij met kunstenaar Tanja Ritterbex. Haar werk is te zien in de tentoonstelling en ze heeft eerder les gehad van Tal R, wiens werk ook te zien is in de tentoonstelling. Ze vertelt over haar eigen creatieve proces en over dat van Tal R.

In deze driedelige podcast serie Cobra 75 gaat Luuk Heezen in gesprek met verschillende gasten over 75 jaar Cobra kunst. Ook bespreken zij enkele kunstwerken die te zien zijn in de tentoonstelling Grenzeloos en vrij in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen.