Sandra van Dongen, Author at Cobra Museum voor Moderne Kunst
Deel:

Amstelveen, 11 september 2023

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen is verheugd aan te kondigen dat Marius Touwen bereid is om een kredietfaciliteit te verstrekken. Touwen is o.a. groot-aandeelhouder van Serra Holding en Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en een groot liefhebber en verzamelaar van kunst. Deze ontwikkeling redt het museum uit de acute financiële nood en stelt het museum in staat om op een nieuwe basis in gesprek te gaan met de gemeente Amstelveen. Er is nu meer tijd en ruimte om verschillende toekomstscenario’s zorgvuldig af te wegen en daarbij te kijken naar de aantrekkelijkheid van de programmering maar ook naar de haalbaarheid. Daarnaast kan structureel gekeken worden naar een oplossing voor de lange termijn om het voortbestaan van het museum te waarborgen. Dit biedt perspectief voor behoud van museale moderne kunst in Amstelveen.

Het Cobra Museum, een toonaangevend museum gewijd aan de kunstbeweging Cobra en moderne kunst in het algemeen, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met financiële uitdagingen. De huidige economische omstandigheden en de impact van de COVID-19-pandemie hebben de financiële druk op alle culturele instellingen verhoogd, waaronder het Cobra Museum. De bijzondere verhouding tussen een lage gemeentelijke bijdrage (40%) en een hoge afhankelijkheid van eigen inkomsten uit bezoekers en sponsors (60%) is daarmee onder druk komen te staan. Het college van b en w stelde vorige week voor om het museum te sluiten. Zover hoeft het dus nog niet te komen.

Deze toezegging is een directe levenslijn voor het museum en stabiliseert de financiën op korte termijn. Dit stelt het museum en de gemeente Amstelveen in staat om een duurzame en levensvatbare strategie voor de toekomst te ontwikkelen.

“Deze bijdrage is een blijk van ongelooflijke steun voor het Cobra Museum en de directie in het belang van kunst en cultuur in onze gemeenschap,” aldus Stefan van Raay, directeur van het Cobra Museum. “We zijn diep dankbaar voor de betrokkenheid van Marius Touwen, wiens bijdrage het voortbestaan van het museum veiligstelt en ons in staat stelt om met hernieuwde vastberadenheid te werken aan de lange termijn.”

 

Toekomst Cobra Museum

Teken de petitie!

Deel:

Gemeente, Marius Touwen en museum slaan de handen ineen
13 september 2023

Op initiatief van de gemeente Amstelveen vond een gesprek plaats tussen Marius Touwen en de wethouders Herbert Raat (Kunst en Cultuur) en Adam Elzakalai (Financiën). Uit dit positief verlopen gesprek is naar voren gekomen dat de gemeente in samenwerking met de heer Touwen en de heer Stefan van Raay aan de slag gaat met een gedegen plan van aanpak voor de toekomst van het Cobra Museum.

Lees hier het persbericht van de gemeente.

Blijf ons steunen en teken hier de petitie Houd het Cobra Museum open!

Kunstliefhebber springt in de bres!
11 september 2023

Vandaag is bekendgemaakt dat een vermogende kunstliefhebber het museum wil helpen. Lees hier het volledige bericht.

Toekomst Cobra Museum op de tocht door besluit B&W Amstelveen
5 september 2023

Op 5 september heeft het huidige college van B en W besloten om niet garant te staan voor het museum. Dit betekent dat het Cobra Museum niet kan voldoen aan de voorwaarden voor een overbruggingskrediet bij haar bank. Dat zet de continuïteit van het museum in Amstelveen op de tocht. Het museum heeft zich de afgelopen 27 jaar ingezet om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor de Amstelveense gemeenschap. In het licht van deze situatie doet het Cobra Museum een dringende oproep aan de gemeenteraad en het college van B en W om samen te blijven werken aan het vinden van een oplossing om zo het voortbestaan van het museum en zijn bijdrage aan Amstelveen te verzekeren.

“We zijn zeer teleurgesteld over het advies. Onze hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad. Woensdagavond tijdens het openbare raadsgesprek mogen we inspreken en laten we medestanders aan het woord, onder anderen Jeroen Krabbé. Dit gesprek is belangrijk om de raad te overtuigen dat het museum open blijft.”, aldus Stefan van Raay, directeur.

In 2023 viert het museum dat 75 jaar geleden de Cobra-beweging is opgericht. Het Cobra Museum viert dit jubileumjaar met een passende programmering. Door de coronacrisis heeft het Cobra Museum ingeteerd op haar reserves. Voor deze tijdelijke krapte heeft het museum een oplossing gevonden via een kredietfaciliteit bij een reguliere bank. Die kent de logische voorwaarde van een kredietgarantie van de gemeente Amstelveen. Met deze ingrepen blijft het museum op lange termijn behouden voor Amstelveen. Het college van B en W heeft vandaag besloten niet garant te staan voor het museum, waardoor het Cobra Museum zich per direct in financieel zwaar weer bevindt.

Het besluit van het college van B en W doet ons pijn. In de afgelopen periode is het Cobra Museum regelmatig in gesprek geweest met de gemeente over de invulling en financiering van het Cobra museum. We hebben samen hard gewerkt om het museum nog toegankelijker te maken voor de Amstelveense gemeenschap. Zo zijn we gestart met de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Sinds dit jaar is daarnaast toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. In dit licht valt de beslissing van het college ons extra zwaar.

Het Cobra Museum is zich ervan bewust dat extra stappen moeten worden ondernomen om op de lange termijn financieel stabiel te blijven. Wij denken daarom al langer over maatregelen om de financiële stabiliteit structureel te borgen. Hiervoor blijven we graag in gesprek met de gemeente.

Steun het museum
Teken hier de petitie Houd het Cobra Museum open!
EN/OF
Stuur een email aan de hele gemeenteraad met uw steunbetuiging via: raadsgriffie@amstelveen.nl
en stuur ons een kopie via pers@cobra-museum.nl.
Hier vindt u meer informatie over hoe het precies werkt.

Woensdagavond vond het Extra Raadsgesprek plaats. De publiekstribunes waren volgestroomd met medewerkers, vrijwilligers en medestanders. Ook de steunbetuigingen stroomden binnen. Het was hartverwarmend.

Financiële bijdrage doen? Alle hulp is welkom en met uw donatie helpt u ons om het Cobra Museum open te houden. Hier kunt u uw zelfgekozen bijdrage naar ons overmaken. Dit kan ook anoniem. U kunt uw donatie ook storten op rekeningnummer NL98ABNA0867286660 t.n.v. Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst onder vermelding van ‘Donatie’.

Economisch belang Cobra Museum voor Amstelveen
De begroting van het Cobra Museum steunt voor 60% op eigen inkomsten van bezoekers, en bijdragen van de Vriendenloterij, Cobra Business Club en Cobra Founders. De gemeentelijke bijdrage is 40%. Het landelijke beeld van vergelijkbare musea in andere gemeenten laat een omgekeerde verhouding zien.
Uit onderzoek uit 2021 en 2022 blijkt dat het Cobra Museum een stevige economische impuls genereert voor Amstelveen. Met een gemiddelde van 32% van de bezoekers uit Amstelveen en omgeving en 66% uit de rest van Nederland kunnen wij vaststellen dat het museum in 2021 een nettobijdrage van € 3,8 miljoen en in 2022 van € 1,5 miljoen heeft gegenereerd voor de economie van Amstelveen. De gemeentesubsidie is daarmee een gezonde investering in de lokale economie en nationale reputatie van Amstelveen.

Visie en meerjarenbeleid 2024-2027: Cobra en Amstelveen in verbinding
In het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is een duidelijke visie gepresenteerd. Het gedachtengoed van de beweging staat daarbij centraal: spontaniteit, experiment, lef, autodidactische, kinder- en wereldkunst op internationaal niveau. Hierbij blijft een divers cultureel programma voor de bewoners van gemeente Amstelveen als altijd belangrijk. Sinds dit jaar is toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de organisatie van burendag, exposities van kunstenaars uit Amstelveen en Kunst met een Koekje voor eenzame ouderen. Of de voortzetting van de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Daarnaast werken we regelmatig samen met lokale culturele instellingen, maar ook met het bedrijfsleven zoals DAY Foodbar en Kragtwijk, de Ondernemersvereniging Amstelveen en onze eigen Cobra Business Club.
Het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen delen een gemeenschappelijke passie voor kunst en cultuur. Met open blik, begrip voor elkaar en creativiteit hopen we samen te kunnen blijven werken met de gemeenteraad en het college van B en W. Amstelveen en het Cobra Museum horen bij elkaar.

Opening Cobra Kindermuseum #1: Flora Fantastica

Zondag 17 september 2023 om 15.30 uur

Deel:

Op 17 september 2023 om 15.30 uur is de feestelijke opening van de tentoonstelling Flora Fantastica.

Deze unieke tentoonstelling, te zien van 17 september t/m 8 oktober in het Cobra Museum, laat zien hoe de werken van de Cobra-kunstenaars, kinderen van tegenwoordig nog steeds inspireren. Een viering van de grenzeloze verbeelding!

De 28 deelnemende kinderen lieten zich inspireren door een beeld uit de tentoonstelling Grenzeloos en vrij. De begeleidende kunstenaars, Annet Breure en Julia dos Santos Baptista, stelden hen prikkelende vragen die hun fantasie aanwakkerde. Daarna bedachten de kinderen een vervolg op het verhaal van dit beeld en en maakten hiervan een eigen interpretatie. Ze kregen telkens een nieuwe beeldende techniek aangereikt en ze leerden woorden te geven aan wat ze maakten en hun ideeën daarover.
De begeleidende kunstenaars luisterden naar hun verhalen en maakten daarmee een prachtige audiotour bij deze tentoonstelling.

Cobra Kindermuseum
Dit is de eerste editie van het Cobra Kindermuseum. De stemmen van deze kinderen verdienen een podium, het zijn stemmen die in relatie tot het duiden van kunst minder vaak gehoord worden. Daarom biedt het museum via het Cobra Kindermuseum, kinderen in de basisschoolleeftijd de kans om ook eens het kunstzinnige podium te pakken. Via een intensieve, in dit geval, 4-daagse workshop, worden de kinderen meegenomen in een creatief maakproces dat uitmondt in een heuse tentoonstelling met een eigen audiotour.
Foto: Anna Wiersma
Het Cobra Kindermuseum is een plek waar kinderen inspraak krijgen in wat er in een museum te zien en te beleven is. Hun eigen plek om dat te realiseren. De kinderen maken kennis met het Cobra Museum, het Cobra gedachtengoed, het ontwerpproces van hun eigen museum en uiteindelijk de creatieve uitvoering ervan in de vorm van bijvoorbeeld een heuse expositie op een plek in het museum. Het Cobra Kindermuseum wordt opgebouwd, feestelijk geopend en de kinderen verzorgen zelf een rondleiding door hun eigen museum of spreken zelf een audiotour in.

Cobra 75 actie: Back2School

Jongeren 6-27 jaar betalen €7,50 entree

Deel:

We zien graag jonge mensen in het museum en om het 75-jarig jubileum nog feestelijker te maken bieden we een flinke korting.

Voor slechts €7,50 is iedereen van 6-27 jaar welkom om de prachtige tentoonstellingen te komen bekijken.
Even door de stille zalen bijkomen van de eerste drukke weken op school of opleiding.

Koop ticket
Foto: Matthijs Immink

Combineer je bezoek met atelier CoBrA
Geinspireerd om zelf kunst te maken na het bekijken van de tentoonstellingen? Combineer dan je bezoek dan met atelier CoBrA. Elke woensdag en zondag is het atelier geopend voor iedereen die zelf wil schilderen en tekenen.

Zondag van 11.00 – 14.00 uur
Woensdag van 13.00 – 16.00 uur

Deel:

Voortzetten bijdrage gemeente biedt toekomst voor Cobra Museum

Op 22 augustus heeft het college van B en W van Amstelveen de gemeenteraad laten weten de beslissing over de aanvraag voor voortzetting van de meerjarige subsidie voor het Cobra Museum uit te stellen. Het museum heeft zich de afgelopen 27 jaar ingezet om kunst en cultuur toegankelijk te maken en heeft Amstelveen cultureel op de kaart gezet. Cobra en Amstelveen horen bij elkaar. Het museum staat nu voor een cruciaal punt in haar voortbestaan. In het licht van deze situatie doet het Cobra Museum een dringende oproep aan de gemeenteraad en het college van B en W om samen te blijven werken aan het
vinden van een oplossing voor een nieuwe meerjarige samenwerking.

Tentoonstelling Grenzeloos en vrij, nu te zien in Cobra Museum, foto Peter Tijhuis

In 2023 viert het museum dat 75 jaar geleden de Cobra-beweging is opgericht. Het Cobra Museum viert dit jubileumjaar met een passende programmering. Door de coronacrisis heeft het Cobra Museum ingeteerd op haar reserves. Voor deze tijdelijke krapte heeft het museum een oplossing gevonden via een kredietfaciliteit bij een reguliere bank. Die kent de logische voorwaarde van een kredietgarantie van de gemeente Amstelveen. Zo kan het museum op lange termijn door in Amstelveen. Het college van B en W heeft laten weten de beslissing voor de aanvraag voor meerjarige subsidie en het besluit voor garantstelling uit te stellen in verband met zorgen over de financiële situatie van het museum. Het museum begrijpt de zorgen van de gemeente en wil constructief samenwerken aan een structurele oplossing voor behoud en versterking van kunst en cultuur in Amstelveen.

Het Cobra Museum is zich ervan bewust dat extra stappen moeten worden ondernomen en denkt al over maatregelen om de financiële stabiliteit op de lange termijn structureel te borgen. Hierover blijven we graag in gesprek met de gemeente.

Visie en meerjarenbeleid 2024-2027: Cobra en Amstelveen in verbinding
In het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is een duidelijke visie gepresenteerd. Het gedachtengoed van de beweging staat daarbij centraal: spontaniteit, experiment, lef, autodidactische, kinder- en wereldkunst op internationaal niveau. Hierbij blijft een divers cultureel programma voor de bewoners van gemeente Amstelveen als altijd belangrijk. Sinds dit jaar is toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de organisatie van burendag, exposities van kunstenaars uit Amstelveen en Kunst met een Koekje voor eenzame ouderen. Of de voortzetting van de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Daarnaast werken we regelmatig samen met lokale culturele instellingen, maar ook met het bedrijfsleven zoals DAY Foodbar en Kragtwijk, de Ondernemersvereniging Amstelveen en onze eigen Cobra Business Club.

Economisch belang Cobra Museum voor Amstelveen
De begroting van het Cobra Museum steunt voor 60% op eigen inkomsten van bezoekers, en bijdragen van de Vriendenloterij, Cobra Business Club en Cobra Founders. De gemeentelijke bijdrage is 40%. Het landelijke beeld van vergelijkbare musea in andere gemeenten laat een omgekeerde verhouding zien.
Uit onderzoek uit 2021 en 2022 blijkt dat het Cobra Museum een stevige economische impuls genereert voor Amstelveen. Met een gemiddelde van 32% van de bezoekers uit Amstelveen en omgeving en 66% uit de rest van Nederland kunnen wij vaststellen dat het museum in 2021 een nettobijdrage van € 3,8 miljoen en in 2022 van € 1,5 miljoen heeft gegenereerd voor de economie van Amstelveen. De gemeentesubsidie is daarmee een gezonde investering in de lokale economie en nationale reputatie van Amstelveen.
Het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen delen een gemeenschappelijke passie voor kunst en cultuur. Met open blik, begrip voor elkaar en creativiteit kunnen we structurele oplossingen vinden voor meerjarige samenwerking. Amstelveen en het Cobra Museum horen bij elkaar.

Deel:

In memoriam Jan Sierhuis (1928 – 2023)

In 1948 was Jan Sierhuis betrokken bij de Cobra-beweging.  Sierhuis werd een van de belangrijkste Nederlandse expressionisten van de twintigste eeuw.

“Zonder figuratie had ik nooit precies geweten waar ik het over moest hebben, een greep. Voor mij is het leven die jas. Van daaruit schilder ik. Nooit vanuit een formalisme of een theorie.”  Jan Sierhuis.

Het werk Compositie uit 1960 is onderdeel van onze collectie en is nu te zien in de tentoonstelling Grenzeloos en vrij. Van Appel tot Basquiat. Het museum heeft enkele werken in de collectie van Sierhuis.

We wensen familie, vrienden en kennissen veel sterkte.

Jan Sierhuis, Abstracte Compositie, 1960. Collectie Cobra Museum voor Moderne Kunst, schenking Auke & Wiesje Bult-Vreugde
Deel:

Hugging the Atlantic
50 jaar autonome Surinaamse kunst
september 2025 – maart 2026

Op 25 november 2025 is het vijftig jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd. Deze tentoonstelling laat in thema’s een aantal ontwikkelingen op het gebied van de schilder- en beeldhouwkunst zien in Suriname en de Surinaamse diaspora in Nederland.

RENÉ TOSARI, UNTITLED (400 JAAR VERZET EN STRIJD SURINAME), 1981. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. Foto. Gert-Jan van Rooij.

De tentoonstelling neemt de bezoeker mee op een reis vol inspirerende kunst van 1975 tot nu, waarin thema’s als culturele identiteit, de eigen geschiedenis, spiritualiteit en het experiment centraal staan. Hugging the Atlantic, 50 jaar autonome Surinaamse kunst omvat een selectie van zo’n 100 kunstwerken die de invloed laat voelen van het ontstaan en de ontwikkeling van de jonge republiek.

RENÉ TOSARI, UNTITLED (400 JAAR VERZET EN STRIJD SURINAME), 1981. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. Foto. Gert-Jan van Rooij.

Current issues
Niet alleen de na-oorlogse kunstenaars, maar ook jonge makers die na de onafhankelijkheid hun praktijk hebben ontwikkeld in Suriname en in Nederland zijn te zien met recent werk. Het museum organiseert rondom deze thema’s een programma van activiteiten. In een podcast-serie wordt dieper ingedoken op de thema’s en laten we belangrijke beeldbepalers aan het woord.

RENÉ TOSARI, UNTITLED (400 JAAR VERZET EN STRIJD SURINAME), 1981. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. Foto. Gert-Jan van Rooij.

Gastcurator
Bart Krieger (gastcurator van deze tentoonstelling) maakte deel uit van het curatorial team dat in 2020 de tentoonstelling Surinaamse School samenstelde in het Stedelijk Museum Amsterdam, die de periode ca. 1910-1980 uitlichtte. Tevens schreef hij vanaf 2010 maandelijks een kunstrubriek in het Surinaamse opinieblad Parbode, die hij in 2015 bundelde in het boek ‘50 Surinaamse kunstschatten’.

Bart Krieger, foto: Taco D. Smit
Bart Krieger, foto: Taco D. Smit

Wereldkunst
Het Cobra Museum besteedt in de programmering aandacht aan wereldkunst. Kunst vanuit een niet-westers perspectief gezien, gemaakt en getoond. Op deze wijze geeft het museum een eigentijdse invulling aan de interesse die Cobra-kunstenaars in de jaren vijftig hadden voor niet-westerse kunst en daarmee ook de invloed van alle kunst uit de wereld. Daarnaast heeft de Cobra-beweging een grote invloed gehad op kunstenaars als Erwin de Vries, Soeki Irodikromo en Guillaume Lo A Njoe die aan de (kunst)wieg van de jonge republiek stonden.

Met dank aan
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door onze partners en genereuze steungevers. We bedanken in het bijzonder de gemeente Amstelveen, VriendenLoterij, Trebbe, BPD, Rabobank Amstel & Vecht, Hizkia, KEIM en de Cobra Business Club.

Deel:

Voor het bijzondere tentoonstellingsprogramma geldt, voor bijna alle bezoekers, een toeslag van 10 euro. Het museum zet de zomeractie met vouchers iets aangepast voort, tot aan het eind van de tentoonstellingen. U ontvangt voor uw toeslag een voucher van €7,50 die u kunt besteden in museumwinkel of café. We willen dit historische jubileum vieren en u een extraatje bieden om de museumervaring te verrijken. 

Deze zomeractie loopt tot en met zondag 8 oktober 2023.

Alle voorwaarden op een rij:
• 1 voucher per toeslag betalende persoon*
• Eenmalig te besteden in de winkel of het café (minimale besteding €15)
• Niet inwisselbaar voor geld
• Restitutie niet mogelijk
• Geldig van 5 september t/m 8 oktober 2023 (niet geldig i.c.m. andere acties of kortingen)

*Let op: De toeslagvoucher wordt alleen verstrekt aan gasten die een toeslag betalen. Komt u gratis het museum in, dus bijvoorbeeld met een VriendenLoterijkaart of ICOM kaart, dan heeft u helaas geen recht op een voucher.

Deel:
Je alvast verdiepen in de nieuwe tentoonstellingen? Luister dan nu de derde aflevering van de Cobra 75 podcast!
In deze derde en laatste aflevering spreekt hij met kunstenaar Tanja Ritterbex. Haar werk is te zien in de tentoonstelling en ze heeft eerder les gehad van Tal R, wiens werk ook te zien is in de tentoonstelling. Ze vertelt over haar eigen creatieve proces en over dat van Tal R.

In deze driedelige podcast serie Cobra 75 gaat Luuk Heezen in gesprek met verschillende gasten over 75 jaar Cobra kunst. Ook bespreken zij enkele kunstwerken die te zien zijn in de tentoonstelling Grenzeloos en vrij in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen.

Deel:

Je alvast verdiepen in de nieuwe tentoonstellingen? Luister dan nu de tweede aflevering van de Cobra 75 podcast!

In deze tweede aflevering spreekt Luuk Heezen met schrijver en kunstrecensent Joke de Wolf. Zij vertelt over de vrouwelijke cobra-kunstenaars en de generaties na hen. Waarom verdient Lotti van der Gaag meer aandacht? En hoe is de (kunst)wereld nu voor vrouwelijke kunstenaars?

In de driedelige podcast serie Cobra 75 gaat Luuk Heezen in gesprek met kunstprogrammamaker Jeroen Krabbé, schrijver Joke de Wolf en kunstenaar Tanja Ritterbex over 75 jaar Cobra kunst. Ook bespreken zij enkele kunstwerken die te zien zijn in de tentoonstelling Grenzeloos en vrij in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen.