Kunstliefhebber springt in de bres - Museum Cobra

Kunstliefhebber springt in de bres

11 september 2023

Deel:

Amstelveen, 11 september 2023

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen is verheugd aan te kondigen dat Marius Touwen bereid is om een kredietfaciliteit te verstrekken. Touwen is o.a. groot-aandeelhouder van Serra Holding en Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en een groot liefhebber en verzamelaar van kunst. Deze ontwikkeling redt het museum uit de acute financiële nood en stelt het museum in staat om op een nieuwe basis in gesprek te gaan met de gemeente Amstelveen. Er is nu meer tijd en ruimte om verschillende toekomstscenario’s zorgvuldig af te wegen en daarbij te kijken naar de aantrekkelijkheid van de programmering maar ook naar de haalbaarheid. Daarnaast kan structureel gekeken worden naar een oplossing voor de lange termijn om het voortbestaan van het museum te waarborgen. Dit biedt perspectief voor behoud van museale moderne kunst in Amstelveen.

Het Cobra Museum, een toonaangevend museum gewijd aan de kunstbeweging Cobra en moderne kunst in het algemeen, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met financiële uitdagingen. De huidige economische omstandigheden en de impact van de COVID-19-pandemie hebben de financiële druk op alle culturele instellingen verhoogd, waaronder het Cobra Museum. De bijzondere verhouding tussen een lage gemeentelijke bijdrage (40%) en een hoge afhankelijkheid van eigen inkomsten uit bezoekers en sponsors (60%) is daarmee onder druk komen te staan. Het college van b en w stelde vorige week voor om het museum te sluiten. Zover hoeft het dus nog niet te komen.

Deze toezegging is een directe levenslijn voor het museum en stabiliseert de financiën op korte termijn. Dit stelt het museum en de gemeente Amstelveen in staat om een duurzame en levensvatbare strategie voor de toekomst te ontwikkelen.

“Deze bijdrage is een blijk van ongelooflijke steun voor het Cobra Museum en de directie in het belang van kunst en cultuur in onze gemeenschap,” aldus Stefan van Raay, directeur van het Cobra Museum. “We zijn diep dankbaar voor de betrokkenheid van Marius Touwen, wiens bijdrage het voortbestaan van het museum veiligstelt en ons in staat stelt om met hernieuwde vastberadenheid te werken aan de lange termijn.”