Amstelveen en Cobra Museum horen bij elkaar - Museum Cobra

Amstelveen en Cobra Museum horen bij elkaar

31 augustus 2023

Deel:

Voortzetten bijdrage gemeente biedt toekomst voor Cobra Museum

Op 22 augustus heeft het college van B en W van Amstelveen de gemeenteraad laten weten de beslissing over de aanvraag voor voortzetting van de meerjarige subsidie voor het Cobra Museum uit te stellen. Het museum heeft zich de afgelopen 27 jaar ingezet om kunst en cultuur toegankelijk te maken en heeft Amstelveen cultureel op de kaart gezet. Cobra en Amstelveen horen bij elkaar. Het museum staat nu voor een cruciaal punt in haar voortbestaan. In het licht van deze situatie doet het Cobra Museum een dringende oproep aan de gemeenteraad en het college van B en W om samen te blijven werken aan het
vinden van een oplossing voor een nieuwe meerjarige samenwerking.

Tentoonstelling Grenzeloos en vrij, nu te zien in Cobra Museum, foto Peter Tijhuis

In 2023 viert het museum dat 75 jaar geleden de Cobra-beweging is opgericht. Het Cobra Museum viert dit jubileumjaar met een passende programmering. Door de coronacrisis heeft het Cobra Museum ingeteerd op haar reserves. Voor deze tijdelijke krapte heeft het museum een oplossing gevonden via een kredietfaciliteit bij een reguliere bank. Die kent de logische voorwaarde van een kredietgarantie van de gemeente Amstelveen. Zo kan het museum op lange termijn door in Amstelveen. Het college van B en W heeft laten weten de beslissing voor de aanvraag voor meerjarige subsidie en het besluit voor garantstelling uit te stellen in verband met zorgen over de financiële situatie van het museum. Het museum begrijpt de zorgen van de gemeente en wil constructief samenwerken aan een structurele oplossing voor behoud en versterking van kunst en cultuur in Amstelveen.

Het Cobra Museum is zich ervan bewust dat extra stappen moeten worden ondernomen en denkt al over maatregelen om de financiële stabiliteit op de lange termijn structureel te borgen. Hierover blijven we graag in gesprek met de gemeente.

Visie en meerjarenbeleid 2024-2027: Cobra en Amstelveen in verbinding
In het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is een duidelijke visie gepresenteerd. Het gedachtengoed van de beweging staat daarbij centraal: spontaniteit, experiment, lef, autodidactische, kinder- en wereldkunst op internationaal niveau. Hierbij blijft een divers cultureel programma voor de bewoners van gemeente Amstelveen als altijd belangrijk. Sinds dit jaar is toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de organisatie van burendag, exposities van kunstenaars uit Amstelveen en Kunst met een Koekje voor eenzame ouderen. Of de voortzetting van de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Daarnaast werken we regelmatig samen met lokale culturele instellingen, maar ook met het bedrijfsleven zoals DAY Foodbar en Kragtwijk, de Ondernemersvereniging Amstelveen en onze eigen Cobra Business Club.

Economisch belang Cobra Museum voor Amstelveen
De begroting van het Cobra Museum steunt voor 60% op eigen inkomsten van bezoekers, en bijdragen van de Vriendenloterij, Cobra Business Club en Cobra Founders. De gemeentelijke bijdrage is 40%. Het landelijke beeld van vergelijkbare musea in andere gemeenten laat een omgekeerde verhouding zien.
Uit onderzoek uit 2021 en 2022 blijkt dat het Cobra Museum een stevige economische impuls genereert voor Amstelveen. Met een gemiddelde van 32% van de bezoekers uit Amstelveen en omgeving en 66% uit de rest van Nederland kunnen wij vaststellen dat het museum in 2021 een nettobijdrage van € 3,8 miljoen en in 2022 van € 1,5 miljoen heeft gegenereerd voor de economie van Amstelveen. De gemeentesubsidie is daarmee een gezonde investering in de lokale economie en nationale reputatie van Amstelveen.
Het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen delen een gemeenschappelijke passie voor kunst en cultuur. Met open blik, begrip voor elkaar en creativiteit kunnen we structurele oplossingen vinden voor meerjarige samenwerking. Amstelveen en het Cobra Museum horen bij elkaar.