Toekomst Cobra Museum - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Toekomst Cobra Museum

Teken de petitie!

Deel:

Gemeente, Marius Touwen en museum slaan de handen ineen
13 september 2023

Op initiatief van de gemeente Amstelveen vond een gesprek plaats tussen Marius Touwen en de wethouders Herbert Raat (Kunst en Cultuur) en Adam Elzakalai (Financiën). Uit dit positief verlopen gesprek is naar voren gekomen dat de gemeente in samenwerking met de heer Touwen en de heer Stefan van Raay aan de slag gaat met een gedegen plan van aanpak voor de toekomst van het Cobra Museum.

Lees hier het persbericht van de gemeente.

Blijf ons steunen en teken hier de petitie Houd het Cobra Museum open!

Kunstliefhebber springt in de bres!
11 september 2023

Vandaag is bekendgemaakt dat een vermogende kunstliefhebber het museum wil helpen. Lees hier het volledige bericht.

Toekomst Cobra Museum op de tocht door besluit B&W Amstelveen
5 september 2023

Op 5 september heeft het huidige college van B en W besloten om niet garant te staan voor het museum. Dit betekent dat het Cobra Museum niet kan voldoen aan de voorwaarden voor een overbruggingskrediet bij haar bank. Dat zet de continuïteit van het museum in Amstelveen op de tocht. Het museum heeft zich de afgelopen 27 jaar ingezet om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor de Amstelveense gemeenschap. In het licht van deze situatie doet het Cobra Museum een dringende oproep aan de gemeenteraad en het college van B en W om samen te blijven werken aan het vinden van een oplossing om zo het voortbestaan van het museum en zijn bijdrage aan Amstelveen te verzekeren.

“We zijn zeer teleurgesteld over het advies. Onze hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad. Woensdagavond tijdens het openbare raadsgesprek mogen we inspreken en laten we medestanders aan het woord, onder anderen Jeroen Krabbé. Dit gesprek is belangrijk om de raad te overtuigen dat het museum open blijft.”, aldus Stefan van Raay, directeur.

In 2023 viert het museum dat 75 jaar geleden de Cobra-beweging is opgericht. Het Cobra Museum viert dit jubileumjaar met een passende programmering. Door de coronacrisis heeft het Cobra Museum ingeteerd op haar reserves. Voor deze tijdelijke krapte heeft het museum een oplossing gevonden via een kredietfaciliteit bij een reguliere bank. Die kent de logische voorwaarde van een kredietgarantie van de gemeente Amstelveen. Met deze ingrepen blijft het museum op lange termijn behouden voor Amstelveen. Het college van B en W heeft vandaag besloten niet garant te staan voor het museum, waardoor het Cobra Museum zich per direct in financieel zwaar weer bevindt.

Het besluit van het college van B en W doet ons pijn. In de afgelopen periode is het Cobra Museum regelmatig in gesprek geweest met de gemeente over de invulling en financiering van het Cobra museum. We hebben samen hard gewerkt om het museum nog toegankelijker te maken voor de Amstelveense gemeenschap. Zo zijn we gestart met de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Sinds dit jaar is daarnaast toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. In dit licht valt de beslissing van het college ons extra zwaar.

Het Cobra Museum is zich ervan bewust dat extra stappen moeten worden ondernomen om op de lange termijn financieel stabiel te blijven. Wij denken daarom al langer over maatregelen om de financiële stabiliteit structureel te borgen. Hiervoor blijven we graag in gesprek met de gemeente.

Steun het museum
Teken hier de petitie Houd het Cobra Museum open!
EN/OF
Stuur een email aan de hele gemeenteraad met uw steunbetuiging via: raadsgriffie@amstelveen.nl
en stuur ons een kopie via pers@cobra-museum.nl.
Hier vindt u meer informatie over hoe het precies werkt.

Woensdagavond vond het Extra Raadsgesprek plaats. De publiekstribunes waren volgestroomd met medewerkers, vrijwilligers en medestanders. Ook de steunbetuigingen stroomden binnen. Het was hartverwarmend.

Financiële bijdrage doen? Alle hulp is welkom en met uw donatie helpt u ons om het Cobra Museum open te houden. Hier kunt u uw zelfgekozen bijdrage naar ons overmaken. Dit kan ook anoniem. U kunt uw donatie ook storten op rekeningnummer NL98ABNA0867286660 t.n.v. Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst onder vermelding van ‘Donatie’.

Economisch belang Cobra Museum voor Amstelveen
De begroting van het Cobra Museum steunt voor 60% op eigen inkomsten van bezoekers, en bijdragen van de Vriendenloterij, Cobra Business Club en Cobra Founders. De gemeentelijke bijdrage is 40%. Het landelijke beeld van vergelijkbare musea in andere gemeenten laat een omgekeerde verhouding zien.
Uit onderzoek uit 2021 en 2022 blijkt dat het Cobra Museum een stevige economische impuls genereert voor Amstelveen. Met een gemiddelde van 32% van de bezoekers uit Amstelveen en omgeving en 66% uit de rest van Nederland kunnen wij vaststellen dat het museum in 2021 een nettobijdrage van € 3,8 miljoen en in 2022 van € 1,5 miljoen heeft gegenereerd voor de economie van Amstelveen. De gemeentesubsidie is daarmee een gezonde investering in de lokale economie en nationale reputatie van Amstelveen.

Visie en meerjarenbeleid 2024-2027: Cobra en Amstelveen in verbinding
In het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is een duidelijke visie gepresenteerd. Het gedachtengoed van de beweging staat daarbij centraal: spontaniteit, experiment, lef, autodidactische, kinder- en wereldkunst op internationaal niveau. Hierbij blijft een divers cultureel programma voor de bewoners van gemeente Amstelveen als altijd belangrijk. Sinds dit jaar is toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de organisatie van burendag, exposities van kunstenaars uit Amstelveen en Kunst met een Koekje voor eenzame ouderen. Of de voortzetting van de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Daarnaast werken we regelmatig samen met lokale culturele instellingen, maar ook met het bedrijfsleven zoals DAY Foodbar en Kragtwijk, de Ondernemersvereniging Amstelveen en onze eigen Cobra Business Club.
Het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen delen een gemeenschappelijke passie voor kunst en cultuur. Met open blik, begrip voor elkaar en creativiteit hopen we samen te kunnen blijven werken met de gemeenteraad en het college van B en W. Amstelveen en het Cobra Museum horen bij elkaar.