Toekomst Cobra Museum - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Toekomst Cobra Museum

Het museum blijft open!

Deel:

Het Cobra Museum blijft open!
30 november 2023

We zijn opgelucht en zetten met elkaar de schouders eronder om een mooie toekomst te realiseren voor het museum. We zijn zeer dankbaar voor de duizenden handtekeningen die onder de petitie Houd Cobra Museum open! zijn gezet. Deze steun is niet onopgemerkt gebleven in de raadszaal van de gemeente Amstelveen.

We zien u natuurlijk graag in het museum. Vrijdag 22 december opent een prachtige tentoonstelling met meer dan 200 foto’s van fotograaf, filmmaker en grafisch ontwerper Anton Corbijn.

Convenant voor 1 jaar
24 november 2023

Het college van B&W en het Cobra Museum zijn na een pittig proces met intensieve gesprekken overeengekomen een doorstart van het museum mogelijk te maken, maar wel met heldere randvoorwaarden. Het museum krijgt hiervoor een jaar de tijd. Om dit proces te faciliteren ontvangt het museum voor één jaar een financiële bijdrage ter hoogte van € 1,4 miljoen. Met de nieuwe afspraken wordt een faillissement van het museum voorkomen. De afspraken worden vastgelegd in een convenant.

In een raadsvoorstel vraagt het college van B en W de raad in te stemmen met uitvoering van het convenant, het afwijzen van de meerjarige subsidieaanvraag van het Cobra Museum en het toekennen van een eenmalige financiële bijdrage ter hoogte van de huidige subsidie. Tijdens de raadsvergadering van 29 november bespreekt de raad het raadsvoorstel. Lees hier het volledige persbericht.

Petitie met 13.983 handtekeningen aangeboden
15 november 2023

In de afgelopen weken hebben duizenden de petitie Houd het Cobra Museum open! ondertekend; van kunstliefhebbers tot architecten, van politici tot kunstenaars, van onderwijsinstellingen tot musea en verzamelaars. De vele steunbetuigingen die we ontvingen zijn hartverwarmend. Het museum is zeer dankbaar voor deze grote steun en het geeft vertrouwen voor de toekomst van het museum.

Vandaag is de petitie met 13.983 handtekeningen door Appel Toussaint, Julia Kemp, Lisa le Grand, leden van de Cobra Academy, aangeboden aan de gemeenteraad bij aanvang van het raadsgesprek over de toekomst van het museum.

Masterplan Cobra Museum
26 oktober 2023

Op dit moment werkt het museum aan een Masterplan in samenspel met de gemeente Amstelveen en Marius Touwen. Met schrijfhulp van twee externe adviseurs en met input van twee brainstormsessies met externe (kunst)experts met verschillende specialisaties wordt het Masterplan opgesteld. Dit Masterplan geeft de gemeenteraad meer zicht op de toekomst ter ondersteuning van hun besluitvorming.

Het museum is met Marius Touwen een rekening courant lening overeengekomen die tot eind 2025 loopt. Dit betekent dat het museum haar crediteuren, ook de huurpenningen van de gemeente, kan betalen. Het museum verwacht het boekjaar 2023 af te sluiten met een verlies van 450.000 euro. Dit verlies wordt gedekt door bovengenoemde lening. Het museum heeft hierin het terugbetalen van de Provinciale Noodsteun niet meegenomen, omdat het museum hiertegen bezwaar gaat aantekenen.

Op 6 november wordt het Masterplan aangeboden aan het college van b en w. Op woensdag 15 november wordt het Masterplan in het raadsgesprek toegelicht met aansluitend een raadsdebat. Het besluit van de gemeenteraad wordt echter pas op woensdag 29 november genomen in de raadsvergadering op basis van alle informatie en het Masterplan.

Financiële bijdrage doen? Alle hulp is welkom en met uw donatie helpt u ons om het Cobra Museum open te houden. Hier kunt u uw zelfgekozen bijdrage naar ons overmaken. Dit kan ook anoniem. U kunt uw donatie ook storten op rekeningnummer NL98ABNA0867286660 t.n.v. Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst onder vermelding van ‘Donatie’.

Besluit gemeente valt eind november
2 oktober 2023

Sinds half september zijn er intensieve gesprekken tussen museum, Touwen en gemeente gestart. Het museum gaat in samenwerking met Marius Touwen en de gemeente aan de slag gaat met een gedegen plan van aanpak voor de toekomst van het Cobra Museum.

Dit plan wordt in november voorgelegd aan het college van b en w en ook aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal het besluit of het museum wel of geen subsidie ontvangt per 1 januari 2024 worden genomen in de raadsvergadering van woensdag 29 november aanstaande.

Gemeente, Marius Touwen en museum slaan de handen ineen
13 september 2023

Op initiatief van de gemeente Amstelveen vond een gesprek plaats tussen Marius Touwen en de wethouders Herbert Raat (Kunst en Cultuur) en Adam Elzakalai (Financiën). Uit dit positief verlopen gesprek is naar voren gekomen dat de gemeente in samenwerking met de heer Touwen en de heer Stefan van Raay aan de slag gaat met een gedegen plan van aanpak voor de toekomst van het Cobra Museum.

Lees hier het persbericht van de gemeente.

Kunstliefhebber springt in de bres!
11 september 2023

Vandaag is bekendgemaakt dat een vermogende kunstliefhebber het museum wil helpen. Lees hier het volledige bericht.

Toekomst Cobra Museum op de tocht door besluit B&W Amstelveen
5 september 2023

Op 5 september heeft het huidige college van B en W besloten om niet garant te staan voor het museum. Dit betekent dat het Cobra Museum niet kan voldoen aan de voorwaarden voor een overbruggingskrediet bij haar bank. Dat zet de continuïteit van het museum in Amstelveen op de tocht. Het museum heeft zich de afgelopen 27 jaar ingezet om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor de Amstelveense gemeenschap. In het licht van deze situatie doet het Cobra Museum een dringende oproep aan de gemeenteraad en het college van B en W om samen te blijven werken aan het vinden van een oplossing om zo het voortbestaan van het museum en zijn bijdrage aan Amstelveen te verzekeren.

“We zijn zeer teleurgesteld over het advies. Onze hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad. Woensdagavond tijdens het openbare raadsgesprek mogen we inspreken en laten we medestanders aan het woord, onder anderen Jeroen Krabbé. Dit gesprek is belangrijk om de raad te overtuigen dat het museum open blijft.”, aldus Stefan van Raay, directeur.

In 2023 viert het museum dat 75 jaar geleden de Cobra-beweging is opgericht. Het Cobra Museum viert dit jubileumjaar met een passende programmering. Door de coronacrisis heeft het Cobra Museum ingeteerd op haar reserves. Voor deze tijdelijke krapte heeft het museum een oplossing gevonden via een kredietfaciliteit bij een reguliere bank. Die kent de logische voorwaarde van een kredietgarantie van de gemeente Amstelveen. Met deze ingrepen blijft het museum op lange termijn behouden voor Amstelveen. Het college van B en W heeft vandaag besloten niet garant te staan voor het museum, waardoor het Cobra Museum zich per direct in financieel zwaar weer bevindt.

Het besluit van het college van B en W doet ons pijn. In de afgelopen periode is het Cobra Museum regelmatig in gesprek geweest met de gemeente over de invulling en financiering van het Cobra museum. We hebben samen hard gewerkt om het museum nog toegankelijker te maken voor de Amstelveense gemeenschap. Zo zijn we gestart met de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Sinds dit jaar is daarnaast toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. In dit licht valt de beslissing van het college ons extra zwaar.

Het Cobra Museum is zich ervan bewust dat extra stappen moeten worden ondernomen om op de lange termijn financieel stabiel te blijven. Wij denken daarom al langer over maatregelen om de financiële stabiliteit structureel te borgen. Hiervoor blijven we graag in gesprek met de gemeente.

Economisch belang Cobra Museum voor Amstelveen
De begroting van het Cobra Museum steunt voor 60% op eigen inkomsten van bezoekers, en bijdragen van de Vriendenloterij, Cobra Business Club en Cobra Founders. De gemeentelijke bijdrage is 40%. Het landelijke beeld van vergelijkbare musea in andere gemeenten laat een omgekeerde verhouding zien.
Uit onderzoek uit 2021 en 2022 blijkt dat het Cobra Museum een stevige economische impuls genereert voor Amstelveen. Met een gemiddelde van 32% van de bezoekers uit Amstelveen en omgeving en 66% uit de rest van Nederland kunnen wij vaststellen dat het museum in 2021 een nettobijdrage van € 3,8 miljoen en in 2022 van € 1,5 miljoen heeft gegenereerd voor de economie van Amstelveen. De gemeentesubsidie is daarmee een gezonde investering in de lokale economie en nationale reputatie van Amstelveen.

Visie en meerjarenbeleid 2024-2027: Cobra en Amstelveen in verbinding
In het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is een duidelijke visie gepresenteerd. Het gedachtengoed van de beweging staat daarbij centraal: spontaniteit, experiment, lef, autodidactische, kinder- en wereldkunst op internationaal niveau. Hierbij blijft een divers cultureel programma voor de bewoners van gemeente Amstelveen als altijd belangrijk. Sinds dit jaar is toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de organisatie van burendag, exposities van kunstenaars uit Amstelveen en Kunst met een Koekje voor eenzame ouderen. Of de voortzetting van de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Daarnaast werken we regelmatig samen met lokale culturele instellingen, maar ook met het bedrijfsleven zoals DAY Foodbar en Kragtwijk, de Ondernemersvereniging Amstelveen en onze eigen Cobra Business Club.
Het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen delen een gemeenschappelijke passie voor kunst en cultuur. Met open blik, begrip voor elkaar en creativiteit hopen we samen te kunnen blijven werken met de gemeenteraad en het college van B en W. Amstelveen en het Cobra Museum horen bij elkaar.