CobraMuseum, Author at Museum Cobra
Deel:

In dit jubileumjaar organiseert Stichting Kanker in Beeld in november 2022 ‘de maand van de creatieve expressie’ voor mensen geconfronteerd met kanker. In samenwerking met het Cobra Museum voor Moderne kunst in Amstelveen worden er op alle vrijdagen in november kosteloos activiteiten in het museum aangeboden. Er worden workshops zang, beeldend werk en dans georganiseerd, vinden er andere bijzondere workshops en lezingen plaats en treden er Zingen voor je Leven koren op. Ook op diverse plaatsen in het land vinden activiteiten plaats.

Bij een workshop kunnen mensen die geconfronteerd zijn met kanker aan den lijve ervaren wat dit met hen doet en wat creatieve expressie voor hun welzijn kan betekenen. Een greep uit de activiteiten op de agenda.

Professor dr. Susan van Hooren, lid van het Comité van Aanbeveling van Kanker in Beeld en Hoogleraar Klinische psychologie bij de Open Universiteit Maastricht geeft op 4 november een lezing over het bevorderen van herstel met muziek, spel, dans en beeldende materialen. Op vrijdag 11 november vindt de workshop Verwerken, veerkracht en zingeving m.b.v. de Verbeeldingstoolkit plaats onder leiding van Jan Taal plaats. Met eenvoudige oefeningen kun je de buitengewone kracht van de verbeelding mobiliseren voor het vergroten van je welbevinden en het versterken van je veerkracht en zin in het leven.

Op vrijdag 18 november wordt een workshop Dansen voor je Leven aangeboden. Dit is een nieuw initiatief van de stichting. De deelnemers kunnen ervaren wat het lichaam nog allemaal (wel) kan en daar kracht uit putten. De deelnemers gaan min of meer op ontdekkingsreis naar hoe eindeloos de mogelijkheden van het lichaam zijn, in welke fase van de ziekte of van het leven iemand ook zit. Het lichaam in beweging brengen en je laten meevoeren door de muziek werkt stimulerend, geeft kracht en brengt veel vertrouwen in het eigen lichaam. Dans is een prachtige kunstvorm en is letterlijk de taal van het lichaam, een taal die iedereen verstaat én beheerst.

De activiteiten vinden plaats op vrijdag 4, 11, 18 en 25 november 2022 in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen en zijn kosteloos. Op de website www.cobra-museum.nl kan je je aanmelden. Er is geen ervaring nodig.

“Als ik dans, ben ik vrij van zorgen”

De band tussen Stichting Kanker in Beeld en Amstelveen gaat al een flinke tijd terug: ooit werd hier het eerste Beelden voor je Leven atelier opgericht. Vandaag de dag vinden het Cobra Museum en Kanker in Beeld elkaar in de overtuiging dat de kracht van kunst een belangrijke bijdrage kan leveren aan herstel en verwerking van ziekte, maar ook aan onze gezondheid in brede zin. Zowel het zelf creëren van bijvoorbeeld een schilderij of beeld, als een bezoek aan een museum, bevordert ons welbevinden en biedt de mogelijkheid tot inspiratie en reflectie.

Rondetafelgesprek Kosmogonie nu terug te zien

Maak kennis met de tentoonstelling

Deel:

Op 6 oktober organiseerde het Cobra Museum voor Moderne Kunst een feestelijke opening voor de tentoonstelling Kosmogonie. Zinsou, een Afrikaanse kunstcollectie.  

De dag trapt af met een rondetafelgesprek in samenwerking met debatcentrum De Balie, waarin Marie-Cécile Zinsou (Zinsou Fondation), John Leerdam (Black Achievement Month), Alex Andounsa (PlanFutur), Rachelle Agbossou (choreograaf Companie Walo) en Stefan van Raay (Cobra Museum) in gesprek gingen over de tentoonstelling en de totstandkoming van de Zinsou collectie, met moderator Rokhaya Seck.  

Deel:

Vandaag zijn de burgemeester en vier van de wethouders van Amstelveen langsgekomen bij het Cobra Museum voor Moderne Kunst om de nieuwe tentoonstelling ‘Verzameld voor Amstelveen, de gemeentelijke kunstcollectie’ te bewonderen. Zij werden welkom geheten door museumdirecteur Stefan van Raay en kregen uitgebreid uitleg over de samenstelling en de achtergronden van de tentoonstelling door Moïsha Kruijer. Daarna vervolgden zij hun bezoek aan de tentoonstelling bij Museum Jan. Deze tentoonstellingen zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de gemeente Amstelveen, het Cobra Museum en Museum Jan.

Gelijk werd duidelijk dat er veel enthousiasme was bij het College van B&W over de samengebrachte werken uit het depot van het gemeentehuis, die nu voor het eerst getoond worden aan het publiek in zowel het Cobra Museum als Museum Jan. Vooral de aanwezigheid van werken van Corneille zorgde voor bewondering omdat deze zo goed aansluit bij de tentoonstelling ‘Corneille 100’, die voor het grootste deel afkomstig zijn uit de eigen collectie van het museum.

Tentoonstelling Verzameld voor Amstelveen

De gekozen werken worden op een heel bijzondere wijze in de Voordrachtzaal van het Cobra Museum tentoongesteld. Deze hangen namelijk aan witte rekken, net alsof ze in het toekomstige depot van de gemeente hangen.

De Amstelveense collectie is vanaf na de Tweede Wereldoorlog door de gemeente verzameld, evenals kunst die te zien is in de openbare ruimte van Amstelveen. Speciaal voor deze tentoonstelling is er een begin gemaakt van een inventarisatie van 900 verzamelde werken gemaakt. Ook zijn er nieuwe aankopen gedaan en zijn er opdrachten gegeven aan nieuwe kunstenaars.

 

De topwerken, die speciaal zijn geselecteerd voor het Cobra Museum uit de brede collectie van de gemeente, zijn onderverdeeld in drie thema’s, te weten: Schenkingen, Aankopen en Cobra Kunst. Schenkingen zijn onder andere gedaan door Inbar Hasson en Schapenkötter.

Bij de nieuwe aankopen zijn bijzondere video-werken te zien. Ook staat er een kleine versie van een prachtig sculptuur van Johannes Verwoerd in de Voordrachtzaal van het Cobra Museum met daarop een QR-code. Indien bezoekers deze activeren met hun mobiele telefoon krijgt men de mogelijkheid een interactieve wandeling te maken door de gemeentecollectie.

 

Werken met het veranderend landschap van Amstelveen worden tentoongesteld in Museum Jan. De tentoonstelling ‘Verzameld voor Amstelveen, de gemeentelijke kunstcollectie’ is gratis toegankelijk voor alle inwoners van Amstelveen en te zien tot 25 september 2022.

 

Verzameld voor Amstelveen – de gemeentelijke kunstcollectie

vrijdag 1 jul 2022 t/m zondag 25 sep 2022

https://cobra-museum.nl/tentoonstelling/verzameld-voor-amstelveen-de-gemeentelijke-kunstcollectie/

Deel:

Hierbij presenteren wij je het Jaarverslag van het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen voor 2021. Het was in vele opzichten een uitzonderlijk jaar. Het museum was vijf maanden gesloten vanwege de covid-19 lockdowns, maar in de overige zeven maanden mochten wij 83.382 bezoekers verwelkomen. Met name de tentoonstelling: “Frida Kahlo & Diego Rivera. A Love Revolution” trok alleen al 77.311 bezoekers.

Onze ambitie om van het museum een cultureel centrum te maken met veelzijdige activiteiten, gerelateerd aan de hoogwaardige tentoonstellingen met een maatschappelijke relevantie, kon na de lockdown op 5 juni eindelijk worden ingevuld. Livestreams, symposia, lezingen, concerten, feestweekenden, workshops voor families en kinderen, recepties en rondleidingen, zowel binnen als buiten op het Sandbergplein, maakten het museum een bruisend middelpunt van het Stadshart. In dit programma werkten wij nauw samen met Cinema Amstelveen, de Stadsschouwburg, de Bibliotheek Amstelland, Poppodium P60, Jongerenwerk Amstelveen en andere partners. Deze ambitie wordt ook dit jaar in nog grotere mate voortgezet.

Met de gemeente Amstelveen ontwikkelden wij een ”Wayfinding” project, in samenwerking met de Metropool Regio Amsterdam, Amsterdam & Partners en Connexxion, als onderdeel van een bewuste marketingstrategie om binnen de toen geldende covid-19 beperkingen vooral lokaal en regionaal publiek te trekken.

Gebaseerd op ons uitgebreide publieksonderzoek en de statistieken van NBTC-NIPO 2018 en CBS-NBTC 2018, genereerde de programmering een betrouwbare schatting van €4,5 miljoen aan inkomsten in de lokale economie van de gemeente Amstelveen.

Het museum genereerde 60% aan eigen inkomsten. De overige 40% bestond uit de reguliere subsidie van de gemeente Amstelveen (€ 814k) en huursubsidie (€ 383k), plus de covid-19 steunmaatregelen (huurkwijtschelding gemeente Amstelveen, Provinciaal Noodfonds, NOW).

Uiteindelijk hadden we een positief resultaat van € 429.712,-. De continuïteitsreserve (2020: € -365.195) staat nu op +€321.621 en het bestemmingsfonds (VriendenLoterij) +€627.510,-.

Het is hartverwarmend dat het publiek tijdens de covid-19 pandemie steun heeft betuigd aan het eensgezinde, keihard werkende team van het museum en aan de kunst en cultuur in het algemeen. Het is overduidelijk dat de grote behoefte hieraan door de overheid tijdens de covid-19 crisis enorm is onderschat. Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur bijdragen aan het welzijn van de mens.

Dit jaar 2022, bouwen wij voort op de positieve ontwikkelingen op het gebied van programmering, bruggenbouwen, educatie en de groei van het aantal vrijwillige publieksmedewerkers uit Amstelveen en omgeving.

2021- Cobra Museum Jaarverslag

Deel:

In het Cobra Museum voor Moderne Kunst en Museum JAN zijn vanaf 1 juli 2022 de kunstschatten van de Gemeente Amstelveen te zien in de tentoonstelling Verzameld voor Amstelveen – de gemeentelijke kunstcollectie.

Verzameld voor Amstelveen

De afgelopen zeventig jaar heeft de gemeente een toonaangevende beeldende kunstcollectie opgebouwd. Deze veelzijdige collectie wordt nu voor het eerst gepresenteerd voor het publiek en is gratis toegankelijk voor alle inwoners van Amstelveen. Deze tentoonstelling is te zien vanaf 1 juli t/m 25 september.

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst toont een selectie van werken uit de depots van de gemeente Amstelveen. Zowel nationaal bekende als regionaal beminde kunstenaars zijn vertegenwoordigd: van Eugène Brands tot Jaap Egmond en van Melanie Bonajo tot Gerard Schäperkötter. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het kunstbeleid van de gemeente: welke kunst is er door de jaren heen op welke manieren in de collectie gekomen, en wat is de visie voor de toekomst?

Het Cobra Museum laat daarnaast een hedendaagse reflectie op de gemeentelijke kunstcollectie zien. Studio Johannes Verwoerd heeft door middel van augmented reality een digitaal depot gecreëerd waarin je de kunstwerken uit de collectie kunt zien die niet in het museum tentoongesteld zijn.

Deel:
De 100ste geboortedag van Corneille wordt vanaf zondag 3 juli feestelijk gevierd met een speciale tentoonstelling in het Cobra Museum. Hierin zullen een aantal van zijn belangrijkste werken worden getoond.
De presentatie van deze bijzondere collectie is te zien vanaf 3 juli 2022 tot en met 20 november 2022 in het Cobra Museum voor Moderne Kunst te Amstelveen.
Corneille, Fete Nocturne, 1950, langdurige bruikleen particuliere collectie, c/o Pictoright 2022

Corneille is een grote naam binnen de kunststroming CoBrA en bekend bij het grote publiek vanwege zijn herkenbare en bijzondere werken. 3 juli aanstaande is zijn 100ste geboortedag en dat is reden voor het Cobra Museum om Corneille in het zonnetje te zetten met een bijzondere verzameling van zijn kunstwerken.

Eén van Nederlands bekendste kunstenaars wordt in het Cobra Museum uitgelicht met een collectiepresentatie waarin verscheidene facetten uit zijn leven aan bod komen.
De tentoonstelling is door gastconservator Brenda Zwart samengesteld en heeft als uitgangspunt de collectie van het Cobra Museum, aangevuld met een aantal particuliere bruiklenen waarvan sommige hier voor het eerst getoond worden. Corneilles kunstenaarschap is opgedeeld in vier tijdvlakken, daarbij ligt het zwaartepunt op zijn Cobra-periode.

De tentoonstelling is te zien vanaf 3 juli 2022 t/m 20 november 2022 in het Cobra Museum voor Moderne Kunst.

Deel:

Op 1 september 2022 zullen drie nieuwe bestuursleden, drie huidige bestuursleden in het bestuur van het Cobra Museum voor Moderne Kunst aflossen. Op 15 juni jl trad Jan Deiters af. Hij heeft jarenlang heel veel energie, advies en toegang tot zijn netwerk gegeven met name op het gebied van fondsenwerving, vrijwilligers en educatie. Op 1 september zullen de huidige voorzitter Hugo Siblesz en Tati Vereecken-Suwarganda aftreden.

Cobra Museum

Hugo Siblesz bracht een rijkdom aan kennis en ervaring in de ambtelijke en diplomatieke wereld en binnen internationale bestuursorganisaties met zich mee. Hij was tot 1 juni j.l. Secretaris-Generaal van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. Als voorzitter van het bestuur heeft hij in de afgelopen jaren het proces van koersverandering en een sterk verbeterde financiële positie van het museum geleid.

Tati Vereecken-Suwarganda bracht haar rijke ervaring in het culturele management van theater- en andere culturele instellingen in en maakte zich ook sterk voor aandacht voor diversiteit en inclusiviteit en ondersteunde de koerswijziging van het museum van harte. Vice-voorzitter Judith van Kranendonk, penningmeester Stephen Brunner en secretaris Mark Moolhuizen zullen hun bestuurslidmaatschap voortzetten.

Jerry Straub (Amsterdam, 1960) zal Hugo Siblesz opvolgen als voorzitter van het bestuur. Hij studeerde A&O Psychologie (UvA) en is op dit moment voorzitter van het bestuur van het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland en lid van de raad van toezicht Amsterdamse Jeugd en Theaterschool. Tot voor kort was hij voorzitter van Huis van de Wijk Buitenveldert/Zuid As en bestuurslid bij Cybersoek. Van 2006 tot 2010 was hij gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Hij heeft een rijke kennis van en ervaring met het houden van toezicht, het bedrijfsleven en politiek-bestuurlijke- en maatschappelijke organisaties en heeft in grote mate bijgedragen aan de bewustwording rondom diversiteit en inclusie in Nederland. Hij heeft sterke banden met de gemeente Amstelveen, waar hij eerder woonde, op school zat (Joost van den Vondel en Casimir Lyceum), zijn beide kinderen zijn geboren en waar zijn moeder nu ruim vijftig jaar woont. Hij en zijn vrouw (Margit Lieuw Kie Song) wonen op de grens met de stad in Buitenveldert.

“Het Cobra Museum is in vele opzichten uniek, voor Amstelveen, Nederland en daarbuiten. Dat maakt Cobra voor alle bezoekers waardevol. Amstelveen en Nederland mogen er trots op zijn! Ik ben zeer verheugd dat ik mijn banden met deze stad zo verder kan versterken en voortzetten”

Silvia van der Heiden (Amsterdam, 1967) is de directeur van het Nederlands Film Festival in Utrecht. Daarvoor was zij werkzaam bij de VPRO en de Stadsschouwburg Amsterdam. Zij heeft een rijke kennis en ervaring in de culturele sector in Nederland en is op het moment bestuurslid van de Stichting Kleine Komedie Producties en tot onlangs onder andere bij het Brainwash Festival en Muziekgebouw aan het IJ. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke prioriteiten in haar werk.

“Ik ben verrast door de huidige exposities waarin de verbinding tussen de vaste collectie en de tijdelijke tentoonstellingen op actuele en relevante wijze wordt gelegd”

Edwin Valent (Hulst, 1975) is CEO van digitaal bureau Bruut Productions in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in digitaal, media en marketing en werkt als ad interim director binnen de internationale mediawereld voor o.a. NPO, Q-dance, AT5, Radio 4 en Trust. Daarvoor had hij een loopbaan als Digital Officer bij o.a. BNNVARA, Talpa, Digitas LBi en SBS Broadcasting. Verder schrijft hij over media-innovatie voor o.a. Broadcast Magazine en is hij bestuurslid bij het alternatief poppodium Baroeg in Rotterdam.

“Als cultuurliefhebber wil ik graag van meerwaarde zijn om de indrukwekkende collectie van het Cobra Museum zowel online als offline maximaal over de bühne te brengen bij zowel de huidige bezoekers als bij nieuw te ontginnen doelgroepen”

Deel:

Directeur van De Fundatie Ralph Keuning reist in het Cobra Museum in Amstelveen door de Marokkaanse kunstwereld vanaf de onafhankelijkheid in 1956 tot nu.

Bekijk de aflevering hier:
Marokkaans modernisme gemist? Start met kijken op NPO Start

6 juni is het museum geopend voor publiek

Wij zijn open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Deel:
Deel:

NPO 2 | De Sociëteit | 24-04-2022 | 23:03

Niet eerder was er werk van zoveel Marokkaanse kunstenaars in Nederland te zien

NPO 1 | Ivo op zondag | 24-04-2022 | 11:20

Het iconische portret van Ernesto ‘Che’ Guevara