Bestuurswissel Cobra Museum - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Bestuurswissel Cobra Museum

21 juni 2022

Deel:

Op 1 september 2022 zullen drie nieuwe bestuursleden, drie huidige bestuursleden in het bestuur van het Cobra Museum voor Moderne Kunst aflossen. Op 15 juni jl trad Jan Deiters af. Hij heeft jarenlang heel veel energie, advies en toegang tot zijn netwerk gegeven met name op het gebied van fondsenwerving, vrijwilligers en educatie. Op 1 september zullen de huidige voorzitter Hugo Siblesz en Tati Vereecken-Suwarganda aftreden.

Cobra Museum

Hugo Siblesz bracht een rijkdom aan kennis en ervaring in de ambtelijke en diplomatieke wereld en binnen internationale bestuursorganisaties met zich mee. Hij was tot 1 juni j.l. Secretaris-Generaal van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. Als voorzitter van het bestuur heeft hij in de afgelopen jaren het proces van koersverandering en een sterk verbeterde financiële positie van het museum geleid.

Tati Vereecken-Suwarganda bracht haar rijke ervaring in het culturele management van theater- en andere culturele instellingen in en maakte zich ook sterk voor aandacht voor diversiteit en inclusiviteit en ondersteunde de koerswijziging van het museum van harte. Vice-voorzitter Judith van Kranendonk, penningmeester Stephen Brunner en secretaris Mark Moolhuizen zullen hun bestuurslidmaatschap voortzetten.

Jerry Straub (Amsterdam, 1960) zal Hugo Siblesz opvolgen als voorzitter van het bestuur. Hij studeerde A&O Psychologie (UvA) en is op dit moment voorzitter van het bestuur van het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland en lid van de raad van toezicht Amsterdamse Jeugd en Theaterschool. Tot voor kort was hij voorzitter van Huis van de Wijk Buitenveldert/Zuid As en bestuurslid bij Cybersoek. Van 2006 tot 2010 was hij gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Hij heeft een rijke kennis van en ervaring met het houden van toezicht, het bedrijfsleven en politiek-bestuurlijke- en maatschappelijke organisaties en heeft in grote mate bijgedragen aan de bewustwording rondom diversiteit en inclusie in Nederland. Hij heeft sterke banden met de gemeente Amstelveen, waar hij eerder woonde, op school zat (Joost van den Vondel en Casimir Lyceum), zijn beide kinderen zijn geboren en waar zijn moeder nu ruim vijftig jaar woont. Hij en zijn vrouw (Margit Lieuw Kie Song) wonen op de grens met de stad in Buitenveldert.

“Het Cobra Museum is in vele opzichten uniek, voor Amstelveen, Nederland en daarbuiten. Dat maakt Cobra voor alle bezoekers waardevol. Amstelveen en Nederland mogen er trots op zijn! Ik ben zeer verheugd dat ik mijn banden met deze stad zo verder kan versterken en voortzetten”

Silvia van der Heiden (Amsterdam, 1967) is de directeur van het Nederlands Film Festival in Utrecht. Daarvoor was zij werkzaam bij de VPRO en de Stadsschouwburg Amsterdam. Zij heeft een rijke kennis en ervaring in de culturele sector in Nederland en is op het moment bestuurslid van de Stichting Kleine Komedie Producties en tot onlangs onder andere bij het Brainwash Festival en Muziekgebouw aan het IJ. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke prioriteiten in haar werk.

“Ik ben verrast door de huidige exposities waarin de verbinding tussen de vaste collectie en de tijdelijke tentoonstellingen op actuele en relevante wijze wordt gelegd”

Edwin Valent (Hulst, 1975) is CEO van digitaal bureau Bruut Productions in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in digitaal, media en marketing en werkt als ad interim director binnen de internationale mediawereld voor o.a. NPO, Q-dance, AT5, Radio 4 en Trust. Daarvoor had hij een loopbaan als Digital Officer bij o.a. BNNVARA, Talpa, Digitas LBi en SBS Broadcasting. Verder schrijft hij over media-innovatie voor o.a. Broadcast Magazine en is hij bestuurslid bij het alternatief poppodium Baroeg in Rotterdam.

“Als cultuurliefhebber wil ik graag van meerwaarde zijn om de indrukwekkende collectie van het Cobra Museum zowel online als offline maximaal over de bühne te brengen bij zowel de huidige bezoekers als bij nieuw te ontginnen doelgroepen”