Nieuws Archives - Cobra Museum voor Moderne Kunst
Deel:

Zit jij bij de Rabobank Amstel en Vecht? Breng dan je stem uit op het Cobra Museum voor 26 september.

Stem hier!

Door te stemmen op het Cobra Museum krijgen jongeren in Amstelveen de kans zich op cultureel en persoonlijk vlak te ontwikkelen en waardevolle ervaringen op te doen bij de Cobra Academy. Ze organiseren evenementen voor jong en oud waarmee het Cobra-gedachtegoed nieuw leven ingeblazen wordt en zo toegankelijk blijft voor een nieuwe generatie.

De Cobra Academy houdt zich voornamelijk bezig met de vraag: hoe maak je een museum interessant voor jongeren en hoe maak je gebruik van hun ideeën en inzichten? Vanuit hun frisse blik op kunst adviseren ze het museum over de invulling van het programma en organiseren ze evenementen en activiteiten voor leeftijdsgenoten. De Cobra Academy is er voor jongeren tussen 17 en 25 jaar uit Amstelveen die een passie voor kunst of muziek hebben en maatschappelijke betrokken willen zijn.

Deel:

Cobra Museum viert Nationale Burendag – Gratis museumtoegang met je Buren

Op zaterdag 23 september nodigen wij Amstelveners van harte uit om Nationale Burendag met ons te vieren in het Cobra Museum. Het museum is verheugd om samen deze bijzondere dag te markeren door gratis museumtoegang aan te bieden voor jou en je buren.

Nationale Burendag is een uitstekende gelegenheid om op een laagdrempelige manier contact te maken met je buren. Het Cobra Museum omarmt deze verbondenheid en nodigt Amstelveen uit om samen de tentoonstellingen te ontdekken die het museum te bieden heeft.

Als je al in het bezit bent van een Cobra Pas, kun je op Burendag gratis toegang krijgen tot het museum. Voor degenen die nog geen Cobra Pas hebben, geen zorgen! Kom naar het museum op Burendag, en je kunt ter plekke je eigen Cobra Pas ophalen, zodat je samen met je buren kunt genieten van de kunst.

Dus reserveer zaterdag 23 september in je agenda en kom naar het Cobra Museum om samen met ons Nationale Burendag te vieren.

Foto: Matthijs Immink

We kijken ernaar uit je te verwelkomen in het Cobra Museum op deze speciale dag!

Deel:

Amstelveen, 11 september 2023

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen is verheugd aan te kondigen dat Marius Touwen bereid is om een kredietfaciliteit te verstrekken. Touwen is o.a. groot-aandeelhouder van Serra Holding en Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en een groot liefhebber en verzamelaar van kunst. Deze ontwikkeling redt het museum uit de acute financiële nood en stelt het museum in staat om op een nieuwe basis in gesprek te gaan met de gemeente Amstelveen. Er is nu meer tijd en ruimte om verschillende toekomstscenario’s zorgvuldig af te wegen en daarbij te kijken naar de aantrekkelijkheid van de programmering maar ook naar de haalbaarheid. Daarnaast kan structureel gekeken worden naar een oplossing voor de lange termijn om het voortbestaan van het museum te waarborgen. Dit biedt perspectief voor behoud van museale moderne kunst in Amstelveen.

Het Cobra Museum, een toonaangevend museum gewijd aan de kunstbeweging Cobra en moderne kunst in het algemeen, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met financiële uitdagingen. De huidige economische omstandigheden en de impact van de COVID-19-pandemie hebben de financiële druk op alle culturele instellingen verhoogd, waaronder het Cobra Museum. De bijzondere verhouding tussen een lage gemeentelijke bijdrage (40%) en een hoge afhankelijkheid van eigen inkomsten uit bezoekers en sponsors (60%) is daarmee onder druk komen te staan. Het college van b en w stelde vorige week voor om het museum te sluiten. Zover hoeft het dus nog niet te komen.

Deze toezegging is een directe levenslijn voor het museum en stabiliseert de financiën op korte termijn. Dit stelt het museum en de gemeente Amstelveen in staat om een duurzame en levensvatbare strategie voor de toekomst te ontwikkelen.

“Deze bijdrage is een blijk van ongelooflijke steun voor het Cobra Museum en de directie in het belang van kunst en cultuur in onze gemeenschap,” aldus Stefan van Raay, directeur van het Cobra Museum. “We zijn diep dankbaar voor de betrokkenheid van Marius Touwen, wiens bijdrage het voortbestaan van het museum veiligstelt en ons in staat stelt om met hernieuwde vastberadenheid te werken aan de lange termijn.”

 

Toekomst Cobra Museum

Teken de petitie!

Deel:

Gemeente, Marius Touwen en museum slaan de handen ineen
13 september 2023

Op initiatief van de gemeente Amstelveen vond een gesprek plaats tussen Marius Touwen en de wethouders Herbert Raat (Kunst en Cultuur) en Adam Elzakalai (Financiën). Uit dit positief verlopen gesprek is naar voren gekomen dat de gemeente in samenwerking met de heer Touwen en de heer Stefan van Raay aan de slag gaat met een gedegen plan van aanpak voor de toekomst van het Cobra Museum.

Lees hier het persbericht van de gemeente.

Blijf ons steunen en teken hier de petitie Houd het Cobra Museum open!

Kunstliefhebber springt in de bres!
11 september 2023

Vandaag is bekendgemaakt dat een vermogende kunstliefhebber het museum wil helpen. Lees hier het volledige bericht.

Toekomst Cobra Museum op de tocht door besluit B&W Amstelveen
5 september 2023

Op 5 september heeft het huidige college van B en W besloten om niet garant te staan voor het museum. Dit betekent dat het Cobra Museum niet kan voldoen aan de voorwaarden voor een overbruggingskrediet bij haar bank. Dat zet de continuïteit van het museum in Amstelveen op de tocht. Het museum heeft zich de afgelopen 27 jaar ingezet om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor de Amstelveense gemeenschap. In het licht van deze situatie doet het Cobra Museum een dringende oproep aan de gemeenteraad en het college van B en W om samen te blijven werken aan het vinden van een oplossing om zo het voortbestaan van het museum en zijn bijdrage aan Amstelveen te verzekeren.

“We zijn zeer teleurgesteld over het advies. Onze hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad. Woensdagavond tijdens het openbare raadsgesprek mogen we inspreken en laten we medestanders aan het woord, onder anderen Jeroen Krabbé. Dit gesprek is belangrijk om de raad te overtuigen dat het museum open blijft.”, aldus Stefan van Raay, directeur.

In 2023 viert het museum dat 75 jaar geleden de Cobra-beweging is opgericht. Het Cobra Museum viert dit jubileumjaar met een passende programmering. Door de coronacrisis heeft het Cobra Museum ingeteerd op haar reserves. Voor deze tijdelijke krapte heeft het museum een oplossing gevonden via een kredietfaciliteit bij een reguliere bank. Die kent de logische voorwaarde van een kredietgarantie van de gemeente Amstelveen. Met deze ingrepen blijft het museum op lange termijn behouden voor Amstelveen. Het college van B en W heeft vandaag besloten niet garant te staan voor het museum, waardoor het Cobra Museum zich per direct in financieel zwaar weer bevindt.

Het besluit van het college van B en W doet ons pijn. In de afgelopen periode is het Cobra Museum regelmatig in gesprek geweest met de gemeente over de invulling en financiering van het Cobra museum. We hebben samen hard gewerkt om het museum nog toegankelijker te maken voor de Amstelveense gemeenschap. Zo zijn we gestart met de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Sinds dit jaar is daarnaast toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. In dit licht valt de beslissing van het college ons extra zwaar.

Het Cobra Museum is zich ervan bewust dat extra stappen moeten worden ondernomen om op de lange termijn financieel stabiel te blijven. Wij denken daarom al langer over maatregelen om de financiële stabiliteit structureel te borgen. Hiervoor blijven we graag in gesprek met de gemeente.

Steun het museum
Teken hier de petitie Houd het Cobra Museum open!
EN/OF
Stuur een email aan de hele gemeenteraad met uw steunbetuiging via: raadsgriffie@amstelveen.nl
en stuur ons een kopie via pers@cobra-museum.nl.
Hier vindt u meer informatie over hoe het precies werkt.

Woensdagavond vond het Extra Raadsgesprek plaats. De publiekstribunes waren volgestroomd met medewerkers, vrijwilligers en medestanders. Ook de steunbetuigingen stroomden binnen. Het was hartverwarmend.

Financiële bijdrage doen? Alle hulp is welkom en met uw donatie helpt u ons om het Cobra Museum open te houden. Hier kunt u uw zelfgekozen bijdrage naar ons overmaken. Dit kan ook anoniem. U kunt uw donatie ook storten op rekeningnummer NL98ABNA0867286660 t.n.v. Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst onder vermelding van ‘Donatie’.

Economisch belang Cobra Museum voor Amstelveen
De begroting van het Cobra Museum steunt voor 60% op eigen inkomsten van bezoekers, en bijdragen van de Vriendenloterij, Cobra Business Club en Cobra Founders. De gemeentelijke bijdrage is 40%. Het landelijke beeld van vergelijkbare musea in andere gemeenten laat een omgekeerde verhouding zien.
Uit onderzoek uit 2021 en 2022 blijkt dat het Cobra Museum een stevige economische impuls genereert voor Amstelveen. Met een gemiddelde van 32% van de bezoekers uit Amstelveen en omgeving en 66% uit de rest van Nederland kunnen wij vaststellen dat het museum in 2021 een nettobijdrage van € 3,8 miljoen en in 2022 van € 1,5 miljoen heeft gegenereerd voor de economie van Amstelveen. De gemeentesubsidie is daarmee een gezonde investering in de lokale economie en nationale reputatie van Amstelveen.

Visie en meerjarenbeleid 2024-2027: Cobra en Amstelveen in verbinding
In het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is een duidelijke visie gepresenteerd. Het gedachtengoed van de beweging staat daarbij centraal: spontaniteit, experiment, lef, autodidactische, kinder- en wereldkunst op internationaal niveau. Hierbij blijft een divers cultureel programma voor de bewoners van gemeente Amstelveen als altijd belangrijk. Sinds dit jaar is toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de organisatie van burendag, exposities van kunstenaars uit Amstelveen en Kunst met een Koekje voor eenzame ouderen. Of de voortzetting van de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Daarnaast werken we regelmatig samen met lokale culturele instellingen, maar ook met het bedrijfsleven zoals DAY Foodbar en Kragtwijk, de Ondernemersvereniging Amstelveen en onze eigen Cobra Business Club.
Het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen delen een gemeenschappelijke passie voor kunst en cultuur. Met open blik, begrip voor elkaar en creativiteit hopen we samen te kunnen blijven werken met de gemeenteraad en het college van B en W. Amstelveen en het Cobra Museum horen bij elkaar.

Opening Cobra Kindermuseum #1: Flora Fantastica

Zondag 17 september 2023 om 15.30 uur

Deel:

Op 17 september 2023 om 15.30 uur is de feestelijke opening van de tentoonstelling Flora Fantastica.

Deze unieke tentoonstelling, te zien van 17 september t/m 8 oktober in het Cobra Museum, laat zien hoe de werken van de Cobra-kunstenaars, kinderen van tegenwoordig nog steeds inspireren. Een viering van de grenzeloze verbeelding!

De 28 deelnemende kinderen lieten zich inspireren door een beeld uit de tentoonstelling Grenzeloos en vrij. De begeleidende kunstenaars, Annet Breure en Julia dos Santos Baptista, stelden hen prikkelende vragen die hun fantasie aanwakkerde. Daarna bedachten de kinderen een vervolg op het verhaal van dit beeld en en maakten hiervan een eigen interpretatie. Ze kregen telkens een nieuwe beeldende techniek aangereikt en ze leerden woorden te geven aan wat ze maakten en hun ideeën daarover.
De begeleidende kunstenaars luisterden naar hun verhalen en maakten daarmee een prachtige audiotour bij deze tentoonstelling.

Cobra Kindermuseum
Dit is de eerste editie van het Cobra Kindermuseum. De stemmen van deze kinderen verdienen een podium, het zijn stemmen die in relatie tot het duiden van kunst minder vaak gehoord worden. Daarom biedt het museum via het Cobra Kindermuseum, kinderen in de basisschoolleeftijd de kans om ook eens het kunstzinnige podium te pakken. Via een intensieve, in dit geval, 4-daagse workshop, worden de kinderen meegenomen in een creatief maakproces dat uitmondt in een heuse tentoonstelling met een eigen audiotour.
Foto: Anna Wiersma
Het Cobra Kindermuseum is een plek waar kinderen inspraak krijgen in wat er in een museum te zien en te beleven is. Hun eigen plek om dat te realiseren. De kinderen maken kennis met het Cobra Museum, het Cobra gedachtengoed, het ontwerpproces van hun eigen museum en uiteindelijk de creatieve uitvoering ervan in de vorm van bijvoorbeeld een heuse expositie op een plek in het museum. Het Cobra Kindermuseum wordt opgebouwd, feestelijk geopend en de kinderen verzorgen zelf een rondleiding door hun eigen museum of spreken zelf een audiotour in.

Cobra 75 actie: Back2School

Jongeren 6-27 jaar betalen €7,50 entree

Deel:

We zien graag jonge mensen in het museum en om het 75-jarig jubileum nog feestelijker te maken bieden we een flinke korting.

Voor slechts €7,50 is iedereen van 6-27 jaar welkom om de prachtige tentoonstellingen te komen bekijken.
Even door de stille zalen bijkomen van de eerste drukke weken op school of opleiding.

Koop ticket
Foto: Matthijs Immink

Combineer je bezoek met atelier CoBrA
Geinspireerd om zelf kunst te maken na het bekijken van de tentoonstellingen? Combineer dan je bezoek dan met atelier CoBrA. Elke woensdag en zondag is het atelier geopend voor iedereen die zelf wil schilderen en tekenen.

Zondag van 11.00 – 14.00 uur
Woensdag van 13.00 – 16.00 uur

Deel:

Voortzetten bijdrage gemeente biedt toekomst voor Cobra Museum

Op 22 augustus heeft het college van B en W van Amstelveen de gemeenteraad laten weten de beslissing over de aanvraag voor voortzetting van de meerjarige subsidie voor het Cobra Museum uit te stellen. Het museum heeft zich de afgelopen 27 jaar ingezet om kunst en cultuur toegankelijk te maken en heeft Amstelveen cultureel op de kaart gezet. Cobra en Amstelveen horen bij elkaar. Het museum staat nu voor een cruciaal punt in haar voortbestaan. In het licht van deze situatie doet het Cobra Museum een dringende oproep aan de gemeenteraad en het college van B en W om samen te blijven werken aan het
vinden van een oplossing voor een nieuwe meerjarige samenwerking.

Tentoonstelling Grenzeloos en vrij, nu te zien in Cobra Museum, foto Peter Tijhuis

In 2023 viert het museum dat 75 jaar geleden de Cobra-beweging is opgericht. Het Cobra Museum viert dit jubileumjaar met een passende programmering. Door de coronacrisis heeft het Cobra Museum ingeteerd op haar reserves. Voor deze tijdelijke krapte heeft het museum een oplossing gevonden via een kredietfaciliteit bij een reguliere bank. Die kent de logische voorwaarde van een kredietgarantie van de gemeente Amstelveen. Zo kan het museum op lange termijn door in Amstelveen. Het college van B en W heeft laten weten de beslissing voor de aanvraag voor meerjarige subsidie en het besluit voor garantstelling uit te stellen in verband met zorgen over de financiële situatie van het museum. Het museum begrijpt de zorgen van de gemeente en wil constructief samenwerken aan een structurele oplossing voor behoud en versterking van kunst en cultuur in Amstelveen.

Het Cobra Museum is zich ervan bewust dat extra stappen moeten worden ondernomen en denkt al over maatregelen om de financiële stabiliteit op de lange termijn structureel te borgen. Hierover blijven we graag in gesprek met de gemeente.

Visie en meerjarenbeleid 2024-2027: Cobra en Amstelveen in verbinding
In het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is een duidelijke visie gepresenteerd. Het gedachtengoed van de beweging staat daarbij centraal: spontaniteit, experiment, lef, autodidactische, kinder- en wereldkunst op internationaal niveau. Hierbij blijft een divers cultureel programma voor de bewoners van gemeente Amstelveen als altijd belangrijk. Sinds dit jaar is toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de organisatie van burendag, exposities van kunstenaars uit Amstelveen en Kunst met een Koekje voor eenzame ouderen. Of de voortzetting van de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Daarnaast werken we regelmatig samen met lokale culturele instellingen, maar ook met het bedrijfsleven zoals DAY Foodbar en Kragtwijk, de Ondernemersvereniging Amstelveen en onze eigen Cobra Business Club.

Economisch belang Cobra Museum voor Amstelveen
De begroting van het Cobra Museum steunt voor 60% op eigen inkomsten van bezoekers, en bijdragen van de Vriendenloterij, Cobra Business Club en Cobra Founders. De gemeentelijke bijdrage is 40%. Het landelijke beeld van vergelijkbare musea in andere gemeenten laat een omgekeerde verhouding zien.
Uit onderzoek uit 2021 en 2022 blijkt dat het Cobra Museum een stevige economische impuls genereert voor Amstelveen. Met een gemiddelde van 32% van de bezoekers uit Amstelveen en omgeving en 66% uit de rest van Nederland kunnen wij vaststellen dat het museum in 2021 een nettobijdrage van € 3,8 miljoen en in 2022 van € 1,5 miljoen heeft gegenereerd voor de economie van Amstelveen. De gemeentesubsidie is daarmee een gezonde investering in de lokale economie en nationale reputatie van Amstelveen.
Het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen delen een gemeenschappelijke passie voor kunst en cultuur. Met open blik, begrip voor elkaar en creativiteit kunnen we structurele oplossingen vinden voor meerjarige samenwerking. Amstelveen en het Cobra Museum horen bij elkaar.

Deel:

Het parkje achter de Kinderrijk Kindercampus PO wordt op zaterdag 9 september omgetoverd tot Buurtcamping!

Dit jaar organiseert Stichting De Buurt voor het eerst een dagcamping in Kostverloren. Op De Buurtcamping ben je de hele dag heerlijk buiten en is iedereen gelijk. Een dag lang is het park achter de basisschool omgetoverd tot een klein gemoedelijk vakantiedorpje. Bewoond door alle types die de buurt rijk is: iedereen is welkom!

Programma
Wil je komen knutselen, badmintonnen of barbecueën met de buren? Kom dan tussen 11u en 19u langs op 9 september!

• 11u – 13u: schilderen met het Cobra museum
• 12.30u – 13.30u: pannenkoekenlunch
• 14u – 16u: Insectenfeestje met de Bieb
• 16u – 17u: Buurt BINGO
• 17.30-19.00u: BBQ (kosten €5, aanmelden via britt@debuurtcamping.nl )
Doorlopend buitenspeel spellen

Help of denk mee
Lijkt het je leuk om op de dag zelf te helpen of iets te organiseren (muziek, workshop, etc)
Stuur een mail naar: britt@debuurtcamping.nl

Expositie Summerschool class of ’23

Te zien tot 20 augustus 2023

Deel:

The REMIX of freedom and responsibility

Deze expositie is het resultaat van de Jonas Ohssons Summerschool: class of ’23. 

Tijdens de Summer School hebben de deelnemers een reis gemaakt door hun eigen creativiteit, onder begeleiding van docent en kunstenaar Jonas Ohlsson en gastdocent Tanja Ritterbex. Er is gediscussieerd en muziek gemaakt, maar vooral heel veel getekend en geschilderd, aangevuld met inhoudelijke colleges, kunst en filosofie.

“Niet alleen kunstenaars hebben fantasie en verbeeldingskracht. Dat hebben we allemaal. Fantasie is als een spier die je kunt trainen. Als je die spier niet traint, wordt hij slap en nutteloos. Tijdens de Summer School werken we 5 dagen lang aan onze verbeeldingsspier, zodat we allemaal als de Arnold Schwarzeneggers van de fantasie worden.”  – Jonas Ohlsson 

In deze editie lag de focus naast spelen, intuïtie en flow op het thema vrijheid: hoe is het vandaag de dag gesteld met de vrijheid van Cobra en hoe ziet deze vrijheid er anno 2023 uit?


Sensualiteitscoach Taneesha Sijmons gaf een lezing over haar werk en hoe ze anderen aanmoedigt om hun leven in vrijheid te leven, gevolgd door tekensessie waarvoor ze naakt model stond.

Foto: Tanje van Lingen

Gastdocent Tanja Ritterbex gaf naar aanleiding van haar werk Frida and Tanja in the Park, dat te zien is in de tentoonstelling Grenzeloos en vrij, een inkijkje in haar eigen manier van werken.

Foto: Tanje van Lingen

De deelnemers gingen aan de slag met het creëren van hun eigen vrijheid op papier. Van wie krijg je grenzen in je werk opgelegd? Van niemand? Geef jezelf meer vrijheid en durf deze in je schilderwerk te accepteren. De wereld hoeft er niet uit te zien zoals wij die kennen.

Deel:

In memoriam Jan Sierhuis (1928 – 2023)

In 1948 was Jan Sierhuis betrokken bij de Cobra-beweging.  Sierhuis werd een van de belangrijkste Nederlandse expressionisten van de twintigste eeuw.

“Zonder figuratie had ik nooit precies geweten waar ik het over moest hebben, een greep. Voor mij is het leven die jas. Van daaruit schilder ik. Nooit vanuit een formalisme of een theorie.”  Jan Sierhuis.

Het werk Compositie uit 1960 is onderdeel van onze collectie en is nu te zien in de tentoonstelling Grenzeloos en vrij. Van Appel tot Basquiat. Het museum heeft enkele werken in de collectie van Sierhuis.

We wensen familie, vrienden en kennissen veel sterkte.

Jan Sierhuis, Abstracte Compositie, 1960. Collectie Cobra Museum voor Moderne Kunst, schenking Auke & Wiesje Bult-Vreugde