Open depot - Museum Cobra

Open depot

Nu te zien

Deel:


Kunst uit de collectie 

Museum Cobra heeft sinds de oprichting in 1995 een eigen kunstcollectie. Inmiddels is deze uitgegroeid tot ruim 2000 objecten. Het overgrote deel van deze collectie bevindt zich in het depot, een kunstopslag niet toegankelijk voor publiek waar het onder optimale condities wordt bewaard. Het Open depot presenteert een deel van de omvangrijke collectie op zaal. Het is geen vaste tentoonstelling maar een roulerende, dynamische presentatie. Naast het toegankelijk maken van de collectie, biedt het ook een kijkje achter de schermen. Nieuwe aanwinsten en samenwerkingen krijgen hier de ruimte om getoond te worden.    

Het collectiebeleid van het museum heeft de Cobra-kunst als uitgangspunt. Naast de officiële Cobra-leden is er aandacht voor de kunstenaars die met hen samenwerkten of door hen beïnvloed zijn. Ook van deze kunstenaars is hier werk te zien. Behalve schilderijen en sculpturen bestaat de verzameling uit werk op papier, keramiek, textiel, fotografie, films en archiefmateriaal. 

Binnen de Cobra-beweging is er naast eensgezindheid ook sprake van tegenstellingen en verschil van mening tussen de leden. Deze uiteenlopende opvattingen en visies zorgen voor een breed scala aan artistieke uitingsvormen. Het Open depot geeft de bezoeker ruimte voor nieuwe vergelijkingen en verbanden.

Meer weten over Cobra? Klik dan hier. 


Foto: Niels Vis