Rondleiding - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Voortgezet onderwijs > Rondleiding

Museumles

Het Cobra Museum biedt voor alle klassen en niveaus van het voortgezet onderwijs rondleidingen aan. Door met elkaar en met de museumdocent de dialoog aan te gaan, verdiepen leerlingen zich in kunst en leren ze hun mening onderbouwen. Onze ervaren museumdocenten zorgen ervoor dat er verbanden gelegd kunnen worden met de domeinen geschiedenis, maatschappijleer, filosofie en beeldende kunst. Zo kan een bezoek een mooi uitgangspunt vormen voor een verdere verdieping op school.

Praktische informatie
Voor wie: alle niveaus
Tijdsduur: 1 uur
Thema: maatschappij, beeldende kunst,
filosofie, geschiedenis
Prijs: € 65,- per 15 leerlingen
(incl. museumentree)

Voor informatie, boekingen en vragen, neem contact op met de afdeling Educatie: activiteiten@cobra-museum.nl 020 5475031

Thematische rondleiding

Onze ervaren museumdocenten kunnen hun rondleiding aanpassen aan een thema dat speelt op school. Bijvoorbeeld; Burgerschap, Lokaal en Globaal, Herkenning en Vervreemding, Identiteit en Gender. Door de, vaak maatschappelijk geëngageerde, wisselende tentoonstellingen, is er altijd wel iets te vinden dat aansluit bij uw lesprogramma.

Praktische informatie
Voor wie: alle niveaus
Tijdsduur: 1 uur
Thema: maatschappij
Prijs: € 65,- per 15 leerlingen
(incl. museumentree)

Voor informatie, boekingen en vragen, neem contact op met de afdeling Educatie: activiteiten@cobra-museum.nl 020 5475031

Examenrondleidingen

De voorbereiding op het eindexamen Kunst Algemeen of TeHaTex wordt nog beter met een examensessie in het museum. Speciaal voor de klassen 5 HAVO en 6 VWO zijn er examenrondleidingen die de onderwerpen ‘Cultuur van het moderne in de eerste helft van de 20e eeuw’ en en het thema ‘Kunst en Leven’ behandelen. Leerlingen worden uitgedaagd hun vaardigheid van het kunst analyseren te oefenen, waarbij de samenhang tussen vormgeving, voorstelling en interpretatie telkens aan bod komt.

Praktische informatie
Voor wie: 5 HAVO en 6 VWO
Tijdsduur: 1,5 uur
Thema: moderne- en massacultuur,
kunst en leven
Prijs: € 100,- per 15 leerlingen
(incl. museumentree)


Voor informatie, boekingen en vragen, neem contact op met de afdeling Educatie: activiteiten@cobra-museum.nl 020 5475031