Voortgezet onderwijs - Museum Cobra

Voortgezet onderwijs

Rondleiding
Workshop
Lespakket
Profielwerkstuk

Cobra betekende een nieuw begin voor de moderne kunst in Nederland. De kunstenaars van de groep lieten zich inspireren door hun voorgangers en zij lieten zich met name leiden door de creativiteit die zij bij kinderen zagen, in volkskunst en in niet-Europese kunst. Ze maakten hun kunst op een experimentele, fantasierijke en spontane manier.

Het gedachtengoed van de Cobra beweging is ook vandaag nog heel actueel. De maatschappelijke thema’s die ze onder de aandacht brachten, de drang om vrij te zijn, die vrijheid in hun werk uit te drukken, hun zoektocht naar een nieuw toekomstbeeld is ook in de huidige tijd relevant.

Voor informatie, boekingen en vragen, neem contact op met de afdeling Educatie: activiteiten@cobra-museum.nl 020 5475031