Voortgezet onderwijs - Museum Cobra

Voortgezet onderwijs

Kunst maken op een experimentele, fantasierijke en spontane manier.

CoBrA betekende een nieuw begin voor de moderne kunst in Nederland. De kunstenaars van de groep lieten zich inspireren door hun voorgangers, de grote meesters van de moderne kunst: Pablo Picasso, Joan Miró en Paul Klee. Maar zij lieten zich met name leiden door de creativiteit die zij bij kinderen zagen, in volkskunst en in niet-westerse kunst. Ze maakten hun kunst op een experimentele, fantasierijke en spontane manier.

Speciale programma’s

Naast de reguliere rondleidingen biedt het Cobra Museum ook verrassende, op maat gemaakte programma’s aan. De creativiteit en het analytisch vermogen van de leerlingen wordt hier verder uitgedaagd. Ook biedt het Cobra Museum diverse workshops waarbij de leerlingen zelf aan het creëren slaan. Een combinatie van een rondleiding met aansluitend een workshop in Atelier CoBrA is ook mogelijk.

Scholen in de regio Amstelland kunnen deze pakketten afnemen tegen een aangepast tarief via Loket Cultuureducatie Amstelland.

Museumbezoek met rondleiding

Het Cobra Museum biedt alle klassen en niveaus van het voortgezet onderwijs rondleidingen aan. Onze ervaren museumdocenten nemen de leerlingen mee door het museum. Samen bekijken zij werk uit de CoBrA-collectie en tijdelijke tentoonstellingen. Door met elkaar en met de museumdocent de dialoog aan te gaan, verdiepen leerlingen zich in moderne kunst en ontdekken ze wat moderne, en dan vooral CoBrA-kunstenaars inspireerde. In het Cobra Museum gaan we in gesprek met de leerlingen en zorgen we ervoor dat er altijd verbanden worden gelegd met de domeinen geschiedenis, maatschappijleer, filosofie en beeldende kunst. Zo kan een bezoek een mooi uitgangspunt vormen voor een verdere verdieping op school.

Lespakket Geklets, Geklad, Geklodder

Het lespakket bestaat uit een voorbereidende les op school, gevolgd door een museumbezoek (rondleiding van 1 uur) en ter afsluiting een verwerkingsopdracht op school. Tijdens de rondleiding maken de leerlingen kennis met kunst van Cobra en met engagement in kunst. In kader van het vak burgerschap komt tijdens de rondleiding aan bod dat kunstenaars met kunst kritiek op de maatschappij kunnen leveren. Met de verwerkingsopdracht op school doen leerlingen onderzoek naar een geëngageerde kunstenaar of maken zij zelf een geëngageerd kunstwerk.

Onderbouw, alle niveaus / Cobra, geëngageerde kunst / burgerschap, kunst & cultuur

Praktische informatie:
Kosten: Het lespakket is gratis.
Rondleiding per 15 leerlingen bedraagt €50 excl. €5,55 entree per leerling.

 

Workshop “My Paint Tube is a Rocket”

In de workshop leren jongeren over de kunst van Karel Appel, muziek en de samenhang tussen schilderkunst en muziek. Verder leren de leerlingen te ‘schilderen met klanken’, zoals Appel het zelf samenvatte in 1961. Appels werken lijken ‘te ontstaan’, vergelijkbaar met sessies van Jazzmuzikanten die ‘in het moment’ spelen. De leerlingen leren spontaan te schilderen op hun eigen meegebrachte muziek, wat hun inspireert tot het schilderen van klanken.

Praktische informatie:
Kosten: €12,50 per leerling, inclusief alle materialen, excl. €5,55 entree per leerling.
Groep: min. 10, max. 20 deelnemers per workshop docent
Duur: 1 uur

Contactgegevens voor informatie en afspraken schoolbezoeken
Neem contact op met de afdeling Educatie
T 020 5475031
E activiteiten@cobra-museum.nl