Afscheid Stefan van Raay - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Afscheid Stefan van Raay

Maandag 18 maart

Deel:
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst neemt afscheid van Stefan van Raay als directeur.

De afgelopen 6 jaar heeft Van Raay met hart en ziel leiding gegeven aan het Cobra Museum. Het museum is Van Raay zeer erkentelijk. Door de Cobra-kunst en het gedachtengoed van de Cobra-beweging te verbinden met moderne en hedendaagse kunst vanuit verschillende werelddelen en culturen, is hij erin geslaagd een groter en diverser publiek te interesseren voor het Cobra Museum. Het Cobra Museum bouwt voort op wat hij heeft neergezet.

Stefan van Raay: “Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen zes jaren en dan vooral vanwege het enthousiasme, de inzet en de creativiteit van mijn dierbare en zeer gewaardeerde collega’s. En daar reken ik de vrijwilligers en de bouwploeg ook bij! Het bestuur dat mij in 2018 aanstelde, is altijd erg loyaal geweest. Dankbaar ben ik de vrienden en collega’s uit de nationale maar vooral de internationale museum- en kunstwereld die het mij hebben gegund om prachtige tentoonstellingen en activiteiten naar het museum te halen. Bij de programmering is de opdracht altijd geweest om kunst en cultuur te laten aansluiten bij actuele thema’s die sterk bij de mensen leven. Zoals het vieren van diversiteit en inclusie, en die tegelijkertijd de nieuwsgierigheid naar de medemens en het onbekende stimuleerde. Ik dank eenieder die met een bijdrage in welke vorm dan ook dit bruisende programma mogelijk heeft gemaakt en natuurlijk niet te vergeten de bijna 400.000 bezoekers die de afgelopen zes jaar naar het museum zijn gekomen om van het programma te genieten.”

Stefan van Raay in de tentoonstelling MOØDe, tot 12 mei te zien in het Cobra Museum
Foto: Roger Cremers