Museum Cobra Archives - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Toekomstplan Museum Cobra

Van Cobra Museum naar Museum Cobra

Deel:

Met trots presenteert het museum het toekomstplan ‘Van Cobra Museum naar Museum Cobra’ waaraan de afgelopen maanden hard is gewerkt door een team bestaande uit verschillende medewerkers van het Museum Cobra, de directie en het bestuur.

Zoals bekend heeft het museum een lastige periode achter de rug en is de gemeente Amstelveen dan ook enorm dankbaar dat gelegenheid is gegeven om een plan aan te bieden ter revitalisatie van het museum en wel zodanig dat er sprake is van toekomstbestendigheid.

In dit plan streeft het Museum Cobra ernaar om vanuit het oorspronkelijke gedachtegoed van de Cobra-beweging en de Cobra-naam een voor Nederland toonaangevend en eigentijds tentoonstellingsplatform te worden.  In lijn met de waarden van de Cobra-beweging, zal het museum ruimte bieden aan kunst die spontaan, experimenteel en expressief is. Het zal niet alleen schilderkunst omvatten, maar ook andere kunstvormen zoals beeldhouwkunst, fotografie, installaties en nieuwe media.

Deze aanpak zorgt ervoor dat het Museum niet alleen een bewaarplaats is voor de geschiedenis van de Cobra-beweging, maar ook een levendige plek waar hedendaagse en tegendraadse kunst tot bloei kan komen, en waar educatie en inclusiviteit centraal staan.

In de komende weken zal het college van de gemeente Amstelveen zich buigen over dit plan. Vlak voor het zomerreces zal duidelijk worden of de aangevraagde meerjaren-subsidie toegekend zal worden.

Download toekomstplan