Kanker in beeld: Maand van de creatieve expressie - week 1 - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Kanker in beeld: Maand van de creatieve expressie – week 1

vrijdag 4 november 2022

Deel:

Activiteiten vrijdag 4 november in het Cobra Museum in Amstelveen

Stichting Kanker in Beeld organiseert met haar initiatieven Zingen, Spelen (improvisatietheater), Beelden en Dansen in de maand november activiteiten door het hele land. In samenwerking met het Cobra Museum worden op de vrijdagen 4, 11, 18 en 25 november in het museum kosteloos diverse workshops en lezingen georganiseerd. Ook vinden er optredens van Zingen voor je Leven-koren plaats.

Bij een workshop krijgt u als deelnemer de kans om aan den lijve te ervaren wat creatieve expressie met u kan doen en wat dit voor uw welzijn kan betekenen. Heeft u belangstelling om mee te doen met een van deze activiteiten in het Cobra Museum, dan kunt u zich digitaal aanmelden. Voor alle activiteiten geldt dat er geen specifieke ervaring nodig is om deel te kunnen nemen.

10.15-11.15u – Workshop Zingen voor je Leven
Workshop o.l.v. dirigent Frans Meijer en muzikale begeleidingHarrie Herfst. (koor Amsterdam)
Doelgroep: mensen geconfronteerd met kanker
Aanmelden

Tijdens deze workshop laten Frans Meijer en Harrie Herfst op een laagdrempelige en lichtvoetige wijze de deelnemers ervaren wat ‘samen vrij zingen’ met je kan doen. Immers, zingen maakt blij en geeft energie. Het heeft een positieve invloed zowel op je fysieke als mentale gestel. Samen zingen geeft daarbij ook nog eens een gevoel van ontspanning en verbondenheid. En niet onbelangrijk, zingen is een hele fijne manier om klank en uiting te geven aan je gevoelens. In ons zingen bieden we juist ook ruimte voor die gevoelens die leven en gehoord willen worden. Én…. het gaat om plezier, de fun van samen zijn en samen zingen! Een Zingen voor je Leven koor biedt een veilige en vertrouwde omgeving. Ervaring is niet nodig.

We beginnen met en nemen ruim de tijd voor het losmaken van lijf, adem en stem. En daarna zingen we stukken uit het repertoire van het koor en studeren we ook weer nieuwe stukken in. Het repertoire is heel divers van wereldmuziek, Nederlandse succesnummers, gospels tot klassiek.

Wil jij ervaren hoe het is om in een Zingen voor je Leven koor te zingen, geef je dan op voor de workshop.

12.15-13.15u – Lezing: Bevorderen van herstel met muziek, spel, dans en beeldende materialen
Lezing: o.l.v. Professor dr. Susan van Hooren, lid van het Comité van Aanbeveling van Kanker in Beeld en Hoogleraar Klinische psychologie bij de Open Universiteit Maastricht.
Doelgroep: mensen geconfronteerd met kanker
Aanmelden

De inzet van de beeldende materialen, drama, dans, muziek en beweging geeft de mogelijkheid om mensen op een non-verbale en laagdrempelige manier te benaderen en te werken aan herstel. Dit wordt als kernpunt genomen binnen vaktherapie.

Binnen vaktherapie wordt op een ervaringsgerichte wijze de focus gelegd op de sterke kanten en de succeservaringen van de cliënt. Het gaat niet zozeer om het praten, maar wel juist om het doen. Onderzoek geeft aan dat cliënten dit als veilig ervaren, omdat er niet per se een continue verbale interactie nodig is tussen de cliënt en de therapeut. Vanuit het handelings- en ervaringsgerichte werken kan gedrag van de persoon concreet zichtbaar worden gemaakt en gevoelens en gedachtes op datzelfde moment worden opgeroepen. Dit biedt dan de mogelijkheid voor de persoon om te experimenteren met alternatief en gewenst gedrag.

Tijdens deze presentatie zal worden ingegaan op de visie vanuit vaktherapie op het werken aan herstel, de onderbouwing hiervan en de bijdrage aan het bieden van zorg en ondersteuning in en rondom de leefomgeving van de cliënt.

Voor alle duidelijkheid alle creatieve activiteiten onder de paraplu van Kanker in Beeld staan onder leiding van een vakprofessional.

13.15-13.30u – Optreden Zingen voor je Leven koren Haarlemmermeer en Haarlem “Zing mee…voor je leven”

15.15-15.30u – Optreden Zingen voor je Leven koren Haarlemmermeer en Haarlem “Zing mee…voor je leven”

15.30-16.30u – Workshop Storytelling
Workshop o.l.v. Don Henken, bestuurslid Kanker in Beeld & dirigent Zingen voor je Leven Tilburg en Eindhoven.
Doelgroep: mensen geconfronteerd met kanker
Aanmelden

In het begin van dit jaar ben ik, Don Henken, ondergedompeld in de wereld van ‘Storytelling’. Ik wilde heel graag vertellen hoe het is om met een groep muziek te maken, maar hoe ik dat interessant kon doen, dat wist ik echt niet. Via workshops heb ik geleerd hoe ik mensen mee kan nemen in mijn verhaal waardoor het voor iedereen een persoonlijke beleving wordt. Graag wil ik dit met jullie delen en samen in de praktijk brengen met jouw eigen verhaal.